Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Śląsk: Na 12 skontrolowanych aptek, w 7 nie było farmaceuty. A co z resztą Polski?

Śląsk: Na 12 skontrolowanych aptek, w 7 nie było farmaceuty. A co z resztą Polski?

Sobota 19 maja była pracowita dla inspekcji farmaceutycznej choć... nie we wszystkich województwach. W całej Polsce odbyły się tego dnia 34 kontrole aptek. Zdecydowanie najaktywniej ten dzień spędzili pracownicy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach. W sumie skontrolowali 12 aptek. Aż w 7 nie było tego dnia na zmianie żadnego farmaceuty...

W sumie w całej Polsce przeprowadzono tego dnia 34 kontrole w aptekach. Brak farmaceuty na zmianie stwierdzono w 10 przypadkach. (fot. Shutterstock)

Sobota 19 maja była szczególnym dniem dla wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych sobót, tę pracownicy inspekcji spędzili bowiem w pracy. To efekt zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który ustanowił 4 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Jednocześnie zadecydował też, że będą musieli oni odpracować ten dzień w sobotę 19 maja.

Niepisana umowa ws. sobót w aptekach?

Kilka tygodni temu zastanawialiśmy się czy wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni wykorzystają tę okazję, do wzmożonych kontroli w aptekach (czytaj więcej: To będzie pracowita sobota dla inspekcji farmaceutycznej...). W środowisku farmaceutycznym od dawna bowiem mówiło się o tym, że poza godzinami i dniami urzędowania inspekcji, w aptekach często brakuje farmaceutów.

– Jest niepisana umowa: my kontrolujemy od rana do godz. 16 i w tym czasie jest farmaceuta. Wieczorami inspektorzy nie pracują i właściciele aptek o tym wiedzą - mówił na początku stycznia anonimowo jeden z inspektorów farmaceutycznych w rozmowie z dziennikarzami Gazety Prawnej (czytaj więcej: Gdyby inspektorzy egzekwowali ten przepis, już dziś nawet połowę aptek należałoby zamknąć).

Jak się później okazało w roku 2017 ze wszystkich 16 wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, tylko 5 przeprowadziło kontrole w aptekach poza godzinami pracy urzędu, tj w godzinach popołudniowych, w dni wolne, soboty i święta.

Rekordzistą pod tym względem jest Lubuski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który przeprowadził aż 39 kontroli doraźnych w soboty. Również na Śląsku tamtejszy WIF przeprowadził 11 kontroli w soboty (czytaj więcej: Sprawdziliśmy gdzie WIF kontroluje apteki poza godzinami urzędowania. Te dane niepokoją...). 11 Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych przyznało, że nie przeprowadzali kontroli w godzinach popołudniowych, soboty i dni wolne od pracy.

Czy zatem wykorzystali pracującą sobotę 19 maja by poprawić swoje statystyki? Okazuje się, że... niekoniecznie. Zapytaliśmy wszystkich 16 Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych o harmonogram i wyniki kontroli, które odbyły się w aptekach tego jednego dnia. W prawie połowie województw takich kontroli nie przeprowadzono (podlaskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie). Inspekcje aptek odbyły się w 9 województwach. Ich natężenie i efekty bywały różne.Kontrole w aptekach 19 maja

Jak wynika z informacji, które przekazali nam Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni, zdecydowanie najaktywniej spędzili ten dzień pracownicy Śląskiego WIF. W sumie przeprowadzili 12 kontroli w aptekach - to więcej niż przez cały ubiegły rok, jeśli chodzi o kontrole aptek w sobotę. Jednocześnie w 7 z nich kontrolerzy stwierdzili brak na zmianie farmaceuty. Na drugim miejscu uplasował się Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim. W lubuskim skontrolowano tego dnia 8 aptek i w 2 z nich stwierdzono brak na zmianie farmaceuty.

Na trzecim stopniu podium znalazły się ex aequo WIF w Rzeszowie i WIF w Lublinie. Oba urzędy przeprowadziły po 4 kontrole i w obu przypadkach za każdym razem w aptece znajdował się farmaceuta. Zabrakło go natomiast w województwie małopolskim, gdzie WIF przeprowadził tego dnia tylko jedną kontrolę.

W sumie w całej Polsce przeprowadzono tego dnia 34 kontrole w aptekach. Brak farmaceuty na zmianie stwierdzono w 10 przypadkach.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poinformował nas, że 19 maja nie kontrolował aptek, ale przeprowadzono jedną interwencję dotyczącą możliwości naruszenia w sobotę przez aptekę ogólnodostępną przepisu wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne (brak farmaceuty). Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nieprawidłowości w tym zakresie jednak nie stwierdzono.

Na marginesie warto jeszcze zwrócić uwagę na dość nietypową reakcję, jaką wywołała nasza "zapowiedź" pracującej soboty WIF. Po publikacji tej informacji 17 maja, do naszej redakcji zaczęły spływać zarzuty ze strony farmaceutów. Z jednej strony sygnalizowali oni, że pod wpływem naszej publikacji właściciele ich aptek, postanowili "zabezpieczyć" tę sobotę i sprowadzono farmaceutów tego dnia do pracy. Z drugiej strony farmaceuci zarzucali nam, że informując o możliwych kontrolach, utrudniliśmy przyłapanie wielu aptek na funkcjonowaniu nieprawidłowym z obowiązującym prawem.

Jak pokazują jednak powyższe dane, mimo naszych ostrzeżeń bliski 30% skontrolowanych aptek działało tego dnia niezgodnie z przepisami...

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...