Śledztwo w sprawie marż umorzone | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Śledztwo w sprawie marż umorzone

Śledztwo w sprawie marż umorzone

Śledztwo w sprawie stosowania innych niż sztywne marż przy wywozie leków zostało umorzone przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście Północ.

W październiku 2015 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ wszczęła śledztwo dotyczące stosowania innych niż sztywne marż przy wywozie leków za granicę RP.

Artur Fałek i Grzegorz Bartolik w oficjalnej korespondencji utrzymywali, że "przy zakupie leku przez hurtownie w celu odsprzedaży poza granice RP można stosować dowolnie ustalone ceny".

Poseł Tomasz Latos złożył doniesienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników ministerstwa i wydawanych przez nich interpretacji na pytania przedsiębiorców w sprawie wysokości marży przy wywozie leków za granicę.Prokuratura przesłuchała Fałka i Bartolika i stwierdziła, że do przekroczenia uprawnień nie doszło.

W uzasadnieniu prokuratura podała, iż urzędnicy zeznali, że "nie wydawali wiążących interpretacji przepisów prawa, tylko zgodnie z zakresem swoich obowiązków udzielali jedynie odpowiedzi na pisma przedsiębiorców, z których nie wynikały dla tych przedsiębiorców żadne prawa ani obowiązki".

źródło: Prokuratura Rejonowa

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net