W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Spółka Eprus z sądowym zakazem wprowadzania na rynek pojemników na leki recepturowe

Spółka Eprus z sądowym zakazem wprowadzania na rynek pojemników na leki recepturowe

12 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczeń firmy Gako przeciwko spółce Eprus, która wg uzasadnienia Sądu - miała naruszyć prawa własności przemysłowej wprowadzając do sprzedaży pojemniki z pokrywką uszczelniającą do wytwarzania leków recepturowych. Oznacza to, że potencjalnie każdy kto wprowadza na rynek pojemniki EPRUS może naruszać prawa wyłączne firmy GAKO International GmbH.

Wykorzystywanie pojemników na leki apteczne EPRUS, niezależnie od koloru wykorzystanej przykrywki, w ramach działalności gospodarczej, stanowi naruszenie praw wyłącznych Gako.

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielając zabezpieczenia, uznał za uprawdopodobnione, że EPRUS dokonał naruszeń praw własności przemysłowej Gako – patentu nr P.204740 pt. „Pojemnik z pokrywą uszczelniającą”, przestrzennego znaku towarowego o numerze R.183034, zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, unijnego znaku towarowego „UNGUATOR” nr 011565447 oraz mógł się dopuścić popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę Gako International GmbH, z uwagi na wprowadzanie do obrotu pojemników z przykrywką, przeznaczonych do wytwarzania oraz dystrybucji leków recepturowych, niezależnie od koloru wykorzystanej przykrywki. Powyższe postanowienie, jest natychmiastowo wykonalne pomimo jego nieprawomocności.

O szczegółach powyższego postępowania, toczącego się przeciwko EPRUS, powiadomione zostaną wkrótce wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie działające na terenie całego kraju. Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie – firma Gako wskazuje, że wprowadzanie do obrotu pojemników na leki apteczne EPRUS, niezależnie od koloru wykorzystanej przykrywki, w ramach działalności gospodarczej, w jej ocenie stanowi naruszenie praw wyłącznych Gako.

Tym samym firma jest uprawniona do wystąpienia na drogę postępowania sądowego, przeciwko każdemu podmiotowi, który dokonuje obrotu, wprowadza na rynek lub używa do wytwarzania i dystrybucji leków recepturowych, powyższych pojemników, naruszających patent, a także przestrzenny znak towarowy Gako - czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji MGR.FARM.

Firma informuje też, że na polskim rynku nadal istnieje możliwość dokonywania zakupu oryginalnych pojemników na leki recepturowe Gako, które to od 2001 r. towarzyszyły farmaceutom w ramach systemu Unguator, a który to system był stworzony właśnie przez GAKO. Pojemniki do sytemu GAKO Unguator były najpopularniejszym produktem tego typu dystrybuowanym na terytorium Polski oraz do zawsze cieszyły się wysoką renomą i gwarancją jakości. Autoryzowanym dystrybutorem produktów GAKO jest GALFARM.Firma Gako w komunikacie przesłanym do redakcji poinformowała również, że ujawniono przypadki, gdy po złożeniu zamówienia na oryginalne produkty Gako Unguator przy użyciu platformy KAMSOFT, farmaceuci otrzymywali pojemniki EPRUS. Z uwagi na powyższe firma Gako zachęca Państwa do raportowania przypadków, gdy zamówiony przez Państwa produkt nie odpowiadał towarowi, który Państwo otrzymaliście. Jednocześnie w komunikacie czytamy, iż dokonanie zakupu pojemników na leki recepturowe Gako za pośrednictwem hurtowni GALFARM zapewni Państwu pewność otrzymania oryginalnych, o gwarantowanej jakości produktów Gako.

Firma Gako uruchomiła infolinię, pod numerem [+49 (0) 89 1222 387 244], pod którą możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o produkcie Gako Unguator oraz środkach jego dystrybucji.

Dotyczy to pojemników w systemie KAMSOFT oznaczonych numerami BLOZ: 9043385, 9082316, 9044472, 9044473, 9043386, 9045556, 9043627, 9041196, 9037606, 9041197, 9041195

Źródło: Galfarm / SIA

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...