Aleksandra Zielińska - farmaceutka i pisarka. Ma na swoim koncie takie książki jak „Przypadek Alicji” czy „Bura i szał” (fot. Krystian Lipiec)

W życiu trzeba próbować...

Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

Gluten gorszy od morfiny?

Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Spotkanie Urzędów Regulacyjnych ds. Rejestracji Leków Państw Nadbałtyckich

Spotkanie Urzędów Regulacyjnych ds. Rejestracji Leków Państw Nadbałtyckich

Tagi: 

W dniach 2-3 września Prezes Urzędu uczestniczył w spotkaniu grupy państw nadbałtyckich (w której skład wchodzą Litwa, Łotwa i Estonia) w Wilnie zorganizowanym przez litewską Agencję ds. Kontroli nad Lekami.

Bliska i efektywna współpraca organów kompetentnych w zakresie produktów leczniczych jest kluczowym warunkiem dla zapewniania dostępności do bezpiecznych i skutecznych leków. Warunek ten jest szczególnie aktualny wobec szerokiej obecności produktów leczniczych na rynkach wielu państw, globalizacji wyzwań stawianych przed regulatorami, zmieniających się warunków prawnych, jak też rosnącego katalogu możliwych naruszeń prawa w obrocie lekami.

Tworzenie polityki w skali międzynarodowej sprzyjającej takiej współpracy nie jest możliwe bez odpowiedniego wsparcia na najwyższym poziomie władz państwowych. Wyrazem takiego wsparcia był udział w spotkaniu Ministra Zdrowia Litwy Rimantė Šalaševičiūtėoraz specjalnego doradcy Premiera Litwy Algirdas’a Butkevičius’a – Antanasa Vinkusa. Jako gość specjalny uczestniczył profesor Guido Rasi – Ekspert ds. Strategii Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie systemów regulacyjnych obowiązujących na Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce oraz przedstawiono bieżące wyzwania oraz priorytety współpracy w przyszłości.Szczególnym elementem Forum było podpisanie przedłużenia umowy o współpracy pomiędzy agencjami Litwy, Łotwy i Estonii.

źródło: URPL

Również wprowadzeniu sildenafilu bez recepty w Polsce, towarzyszyły protesty ekspertów. (fot. Shutterstock)W Australii nie chcą sildenafilu bez...

Australijski rząd nie zgodził się na wprowadzenie na rynek sildenafilu bez recepty. „Bez...

Zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach nie jest istotne czy reklama jest dokonywana wewnątrz czy na zewnątrz placówki obrotu pozaaptecznego (fot. Shutterstock)Koniec promocji na leki w sklepach?...

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pod koniec sierpnia nałożył karę na sklep, w którym...

Naczelny Sąd Aptekarski zmienił wyrok Okręgowego Sądu Aptekarskiego i wymierzył farmaceutce karę 3 miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu (fot. Shutterstock)Kierowniczka oszukiwała aptekę, w...

Pod koniec 2017 roku Naczelny Sąd Aptekarski rozpatrywał sprawę farmaceutki, która wynosiła...

Wyniki plebiscytu Czytelników farmacja.plPoznaliśmy wydarzenie i osobowości 20-...

Czytelnicy portalu farmacja.pl wybrali wydarzenie i osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej...

Pracownicy służby zdrowia i pacjenci są zachęcani do zgłaszania zdarzeń niepożądanych lub działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tych produktów (fot. Shutterstock)Infekcje narządów płciowych przy...

FDA (Food and Drug Administration) ostrzega, że odnotowano przypadki rzadkiej, ale poważnej...