Spotkanie Urzędów Regulacyjnych ds. Rejestracji Leków Państw Nadbałtyckich | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Spotkanie Urzędów Regulacyjnych ds. Rejestracji Leków Państw Nadbałtyckich

Spotkanie Urzędów Regulacyjnych ds. Rejestracji Leków Państw Nadbałtyckich

Tagi: 

W dniach 2-3 września Prezes Urzędu uczestniczył w spotkaniu grupy państw nadbałtyckich (w której skład wchodzą Litwa, Łotwa i Estonia) w Wilnie zorganizowanym przez litewską Agencję ds. Kontroli nad Lekami.

Bliska i efektywna współpraca organów kompetentnych w zakresie produktów leczniczych jest kluczowym warunkiem dla zapewniania dostępności do bezpiecznych i skutecznych leków. Warunek ten jest szczególnie aktualny wobec szerokiej obecności produktów leczniczych na rynkach wielu państw, globalizacji wyzwań stawianych przed regulatorami, zmieniających się warunków prawnych, jak też rosnącego katalogu możliwych naruszeń prawa w obrocie lekami.

Tworzenie polityki w skali międzynarodowej sprzyjającej takiej współpracy nie jest możliwe bez odpowiedniego wsparcia na najwyższym poziomie władz państwowych. Wyrazem takiego wsparcia był udział w spotkaniu Ministra Zdrowia Litwy Rimantė Šalaševičiūtėoraz specjalnego doradcy Premiera Litwy Algirdas’a Butkevičius’a – Antanasa Vinkusa. Jako gość specjalny uczestniczył profesor Guido Rasi – Ekspert ds. Strategii Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie systemów regulacyjnych obowiązujących na Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce oraz przedstawiono bieżące wyzwania oraz priorytety współpracy w przyszłości.Szczególnym elementem Forum było podpisanie przedłużenia umowy o współpracy pomiędzy agencjami Litwy, Łotwy i Estonii.

źródło: URPL

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.