Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Sprawność fizyczna i otłuszczenie organizmu jako wskaźniki zwiększonej śmiertelności i rozwoju cukrzycy

Sprawność fizyczna i otłuszczenie organizmu jako wskaźniki zwiększonej śmiertelności i rozwoju cukrzycy

Tagi: 

Określenie procentowej zawartości tłuszczu w organizmie oraz stopnia sprawności fizycznej mogą okazać się lepszymi wskaźnikami ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 oraz zwiększonej śmiertelności z powodu wielu chorób niż wskaźnik BMI.

Jedno z badań dowiodło, iż zawartość tkanki tłuszczowej została powiązana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wieloprzyczynowej śmiertelności. Okazało się również, iż wskaźnik otłuszczenia organizmu był bardziej skuteczny w określaniu śmiertelności oraz ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 niż BMI. Wskaźnik masy ciała (BMI) jest szeroko rozpowszechniony. Oblicza się go dzieląc masę ciała (w kg) przez wzrost (w cm). Współczynnik ten stosowany jest do określenia stopnia nadwagi lub niedowagi, sprawności fizycznej i rezerwy metabolicznej.

Inne badanie opierało się na analizie sprawności aerobowej oraz siły mięśniowej amerykańskich poborowych, u których nie wykryto wcześniej cukrzycy. Po 20 latach od pierwszej oceny w badanej grupie wykonano analizę częstości występowania cukrzycy. Okazało się, że prezencja tej jednostki chorobowej powiązana była z niskimi osiągami aerobowymi oraz niską siłą mięśniową nawet jeśli badani posiadali prawidłowy współczynnik BMI.

Badacze twierdzą, iż poprawa sprawności fizycznej oraz wydolności układu krwionośnego może mieć kluczowe znaczenie dla wszystkich osób zagrożonych występowaniem cukrzycy, a także może być istotnym czynnikiem prewencji wielu chorób metabolicznych.www.clinicaladvisor.com

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...