Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Stanowisko NRA w sprawie kwalifikacji zawodowych kierowników aptek

Stanowisko NRA w sprawie kwalifikacji zawodowych kierowników aptek

Komisja Akredytacyjna postuluje wprowadzenie zmian, w wyniku których kierownikiem apteki mogłaby być tylko osoba, która uzyskała specjalizację z zakresu farmacji

Naczelna Rada Aptekarska w piśmie z dn. 24 października opowiedziała się za utrzymaniem zasady, zgodnie z którą kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być osoba posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

"Pomimo, że Naczelna Rada Aptekarska popiera dążenie każdego farmaceuty do rozszerzania swojej wiedzy, w tym również poprzez uzyskiwanie specjalizacji, to w obecnej, bardzo trudnej i złożonej sytuacji prawnej i gospodarczej aptek ogólnodostępnych, w szczególności aptek indywidualnych - opowiada się za utrzymaniem obecnie funkcjonujących rozwiązań w tym zakresie. Elementem przemawiającym za utrzymaniem dotychczasowej zasady jest również utrzymanie jednolitych reguł obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej. Za niewskazane Naczelna Rada Aptekarska uważa nakładanie na farmaceutów polskich dużo wyższych wymagań niż obowiązujące, w tym zakresie w innych państwach Unii Europejskiej."Więcej: nia.org.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...