Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Starcie producentów o reklamę pasty do zębów

Starcie producentów o reklamę pasty do zębów

Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama pasty Lacalut Active nadużywała zaufania odbiorców i wykorzystywała ich brak doświadczenia lub wiedzy. Produkt będący kosmetykiem, nie może reklamowany jako lek.

Pasta do zębów to kosmetyk, dlatego nie może zapobiegać i leczyć chorób.

Skargę na reklamę pasty Lacalut Active złożyła firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. Uznała ona, że reklama produktu sugerowała jego lecznicze działanie, podczas gdy Lacalut Active jest kosmetykiem. W reklamie pasty pojawiały się między innymi takie hasła jak: „Chroni przed krwawieniem dziąseł", „Działa ściągająco na dziąsła", „Chroni przed parodontozą", „Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi*", „Lacalut Aktiv. Skutecznie chroni przed parodontozą i chorobami dziąseł. Efekt odczuwalny już po pierwszym użyciu.", „Lekarz polecił mi pastę Lacalut Aktiv. Pomogła od razu.", „Lacalut Aktiv. Dla mnie najlepsze."

- Reklamowany produkt nie jest lekiem tylko kosmetykiem, zatem nie może zapobiegać i leczyć chorób, a funkcja i sposób przedstawiania produktu kosmetycznego nie mogą wykraczać poza jego definicję ustawową - czytamy w treści skargi.- Tymczasem w Kwestionowanej reklamie jedna z występujących w niej postaci najpierw komunikuje, że stwierdzono u niej parodontozę, po czym dodaje, że lekarz polecił jej Lacalut Aktiv, który od razu pomógł. Powyższe wprost komunikuje odbiorcy reklamy, że Lacalut Aktiv jest lekiem (polecony przez lekarza, w celu leczenia choroby - parodontozy), a ponadto, że działa on od razu - tj. zwalcza parodontozę natychmiast po zastosowaniu, co nie jest prawdą.

Firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. wskazuje też, że przywołane w reklamie badanie w żaden sposób nie może stanowić dowodu jakoby jakiekolwiek hasła odnoszące się do działania reklamowanego produktu były potwierdzone klinicznie. Jak bowiem wynika z konkluzji przywołanego badania, różnice wskazane w jego wynikach były zbyt małe, by mogły być uznane za klinicznie znaczące.

- Nieuzasadnione i zupełnie bezpodstawne są zawarte w Kwestionowanej reklamie hasła odnoszące się do rzekomego natychmiastowego działania reklamowanego produktu. Wskazać należy, że nawet produkty lecznicze (jeśli nie są podawane dożylnie) rzadko rozpoczynają swoje działanie (pomagają) od razu, lub powodują odczuwalny efekt już po pierwszym użyciu. Tym bardziej ww. twierdzenia nie mogą odnosić się do kosmetyków, których stosowanie - jak wskazuje powszechne doświadczenie życiowe - daje efekty dopiero po dłuższym okresie używania produktu.

Do tych zarzutów odniosła się też firma Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o., będąca właścicielem marki Lacalut.

- Odnosząc się do zarzutu, że reklamowany produkt nie jest lekiem tylko kosmetykiem w związku z czym nie może zapobiegać chorobom i ich leczyć – po analizie materiału audiowizualnego należy stwierdzić, że jest to jedynie daleko idąca nadinterpretacja przyjęta bezkrytycznie przez skarżącą firmę, która w żaden sposób nie wynika z rozmowy aktorów uczestniczących w reklamie, wyświetlanych haseł czy prezentacji graficznej - stwierdził pełnomocnik firmy, który jednocześnie zaatakował GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. wskazując, że koncern reklamuje w telewizji od l kwietnia 2017 r. swój produkt tj. pastę do zębów Parodontax, która w swojej treści zawiera:1. elementy lęku przed chorobą wynikającą z nieprawidłowej higieny jamy ustnej i zębów prowadzącej do krwawienia dziąseł i innych chorób, poprzez komunikaty o treści:
„Gdy Twoje dziąsła krwawią podczas mycia zębów, to może oznaczać ich chorobę i prowadzić do poważniejszych problemów...."
„Przerwij podróż ku chorobie dziąseł...."

Powyższa treść reklamy pasty do zębów Parodontax (będącej kosmetykiem) jest naruszeniem art. 16 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym:
„Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku"

2. treści wskazujące na lecznicze działanie pasty Parodontax, co jest sprzeczne z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym: czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Ostatecznie Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy dopatrzył się w reklamie Lacalut Active nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Zespół Orzekający stwierdził, że w przedmiotowej reklamie telewizyjnej należy wprowadzić zmiany w wizualizacji działania produktu w taki sposób, aby przekaz nie budził wątpliwości co do właściwości reklamowanego produktu. W ocenie Zespołu Orzekającego zawarty w wizualizacji wykres jak i hasło „Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi*" nie były sformułowane w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały dla odbiorców reklamy, w szczególności nie doprecyzowano co wykres dokładnie przedstawia.

Więcej na ten temat na stronie Rady Reklamy.

Źródło: radareklamy.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...