Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

StER: brniemy w ślepy i niebezpieczny zaułek

StER: brniemy w ślepy i niebezpieczny zaułek

W opinii StER, zgoda na pominięcie w nowelizacji kwestii związanych z podażą leków to jasny sygnał, że akceptujemy obecne praktyki manipulowania dostępnością leków na rynku i dajemy producentom wolną rękę w decydowaniu o tym ile leków refundowanych, komu i na jakich zasadach sprzedają.

Jaki w skrócie będzie bilans nowelizacji? Umocnimy monopolistyczną pozycję koncernów farmaceutycznych, pozostawimy problem niedoborów nierozwiązany, zabijemy legalny eksport równoległy, a dodatkowo stworzymy szybko rosnącą szarą strefę obrotu lekami – odpowiada Maciej Bieńkiewicz ze Stowarzyszenia Eksporterów Równoległych.

Pozostawienie przemysłowi farmaceutycznemu możliwości faktycznego kształtowania tzw. czarnych list, zdusi z kolei legalny eksport równoległy. Przewidziany w nowelizacji tryb uzyskiwania zgody na wywóz leków z kraju jest całkowicie oderwany od realiów prowadzenia biznesu. Naiwnością jest liczenie na to, że przedsiębiorcy tworzący rynek o wartości ok. 2 miliardów złotych, od tak z niego zrezygnują – dodaje Bieńkiewicz.

Tak długo jak prawo nie stworzy hurtowniom możliwości zaopatrzenia w leki w sposób transparentny i w pełni zgodny z przepisami, zaostrzanie sankcji za udział w odwróconym łańcuchu dostaw jest bardzo ryzykowne. Już niemal rok temu, przy okazji prac nad poprzednią nowelizacją prawa farmaceutycznego, Stowarzyszenie wyraźnie wskazało stronie rządowej, że grozi to wyjściem znacznej części rynku spod kontroli GIF i rozwojem szarej strefy, gdzie podmioty zaangażowane w tego typu działalność znajdą się poza systemem raportowania przypadków sfałszowanych produktów leczniczych. Trzeba tym samym bardzo wyraźnie podkreślić, że pomimo charakteru samej transakcji pomiędzy apteką a hurtownią, który trzeba uznać za niedozwolony, produkty lecznicze cały czas pozostają w legalnym łańcuchu dystrybucji, którego apteki i hurtownie są ogniwami. Doraźnym priorytetem powinno być niedopuszczenie do tego, aby hurtowy obrót lekami prowadzony był przez podmioty niepodlegające nadzorowi GIF – a jest coraz więcej sygnałów, że sytuacja niestety zmierza w tym kierunku.Wbrew licznym apelom przedstawicieli strony społecznej, parlamentarzyści i strona rządowa zdają się nie dostrzegać najbardziej oczywistego i pewnie jedynego skutecznego sposobu na poprawę sytuacji – walki z ograniczeniami w podaży leków. Chodzi w szczególności o zbliżenie się do sprawiedliwego społecznie modelu ich dystrybucji, w którym działające na rynku hurtownie farmaceutyczne mają możliwość zakupu leku w kanale dystrybucji producenta – wyjaśnia Bieńkiewicz. To model, w którym wszystkie hurtownie mogą być rozliczane – na podstawie istniejącego prawa – z nierealizowalnego dziś obowiązku nieprzerwanego zaspokajania zapotrzebowania aptek. To również model, który stymuluje generowanie nadwyżek leków na rynku i daje pewność, że eksport prowadzony jest właśnie w oparciu o nie. To wreszcie model, w którym odwrócony łańcuch dostaw zwyczajnie traci rację bytu.

źródło: StER

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...