Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

StER: projekt ustawy nie zabezpiecza dostępności leków dla pacjentów

StER: projekt ustawy nie zabezpiecza dostępności leków dla pacjentów

Projekt ustawy w kształcie przyjętym w dniu 19 marca 2015 przez Sejmową Komisję Zdrowia nie zapewnia realizacji jej głównego celu, jakim miało być zabezpieczenie dostępności leków dla pacjentów, a dodatkowo naraża na straty finansowe pacjentów, Skarb Państwa oraz znaczną część rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce - uważa Stowarzyszenie Eksporterów Równoległych.

Prace nad projektem oparto na błędnym założeniu, że legalny eksport równoległy jest zjawiskiem niepożądanym, i nie poprzedzono ich rzetelną analizą przyczyn występowania oraz skali zjawiska niedoborów leków na rynku. Proponowane rozwiązania zorientowane są na tworzenie barier handlowych dla eksportu równoległego produktów leczniczych. Pomijają natomiast kwestie związane z efektywnością zaopatrywania krajowego rynku w leki i ignorują potrzebę eliminowania stosowanych przez producentów leków barier i ograniczeń w systemie dystrybucji produktów leczniczych – te zaś mają bezpośredni, negatywny wpływ na dostępność leków w aptekach.

W opinii StER zamierzony cel ustawy powinien być realizowany nie poprzez doraźną, opartą na domniemaniach i arbitralnych decyzjach walkę z poszczególnymi przypadkami niedoborów, ale rozwój mechanizmów rynkowych, które będą stymulowały generowanie nadwyżek leków, dostępnych dla wszystkich uczestników rynku hurtowej dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Takie podejście pozwoliłoby rozwijać legalny eksport równoległy w oparciu o nadwyżki produktów leczniczych i tym samym wyeliminować ryzyko, że będzie on miał negatywny wpływ na dostępność leków dla pacjentów. Ten kierunek regulacji odebrałby również biznesowe uzasadnienie dla istnienia odwróconego łańcucha dostaw, co byłoby najskuteczniejszym narzędziem walki z tym zjawiskiem.

Należy stanowczo zaprzeczyć twierdzeniom sugerującym, że ostateczny kształt projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego nosi znamiona kompromisu pomiędzy uczestnikami rynku. Nie został on uzyskany w choćby tak kluczowych dla całego projektu kwestiach, jak potrzeba zapewnienia działającym na rynku hurtowniom farmaceutycznym dostępu do zakupu leków w kanałach dystrybucji kontrolowanych przez producentów.

Należy stanowczo zaprzeczyć twierdzeniom sugerującym, że ostateczny kształt projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego nosi znamiona kompromisu pomiędzy uczestnikami rynku.
Nie został on uzyskany w choćby tak kluczowych dla całego projektu kwestiach, jak potrzeba zapewnienia działającym na rynku hurtowniom farmaceutycznym dostępu do zakupu leków w kanałach dystrybucji kontrolowanych przez producentów.

Zdaniem członków StER treść art. 78a, definiującego możliwość i tryb wprowadzania ograniczeń handlowych w eksporcie leków z Polski, jest przejawem – trudnego do wytłumaczenia i zaakceptowania – ignorowania przez jego autorów korzyści płynących z legalnego eksportu równoległego, który m.in.: podbudowuje kondycję ekonomiczną krajowego hurtu farmaceutycznego (nie tylko hurtowni bezpośrednio prowadzących eksport, ale i tych, które dzięki niemu mają większe obroty w kraju), co przekłada się też na możliwość zapewniania wyższej jakości serwisu dla aptek; poprawia bilans handlowy i zapewnia milionowe wpływy podatkowe do budżetu państwa; zwiększa konkurencyjność całego rynku farmaceutycznego; stymuluje obniżanie cen leków w Europie; jako integralny element europejskiego systemu dystrybucji równoległej produktów leczniczych jest rosnącym źródłem oszczędności dla pacjentów i płatnika publicznego w Polsce. Zastanawiać może fakt, dlaczego w toku kilkumiesięcznych prac nad projektem nie zmodyfikowano jego pierwotnych założeń, tak by wyeliminować ryzyko, że wprowadzane ograniczenia w eksporcie będą bardziej restrykcyjne, niż jest to konieczne dla realizacji celów, którym oficjalnie mają służyć.Nie sposób też nie dostrzec, że treść art. 78a wzbudza wiele zastrzeżeń oraz wątpliwości w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, istotą swobody działalności gospodarczej oraz zasadą poprawnej legislacji i demokratycznego państwa prawa.

W opinii Stowarzyszenia Eksporterów Równoległych omawianego projektu ustawy nie można uznać za racjonalną propozycję dla rozwiązania tak poważnego problemu społecznego jakim są ograniczenia w dostępności leków dla pacjentów w Polsce.

źródło: ster.info.pl

Fałszowane leki zabijają na dwa sposoby... (fot. Shutterstock)Polska ma problem z fałszywymi lekami

Rocznie Polacy wydają 250 mln zł na fałszywe leki na odchudzanie, potencję, ale także...

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz...

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących...

Jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki. (fot. Shutterstock)Lekarze chcą jednoznacznej analizy...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy...

Jak wyglądało wystawienie i zrealizowanie pierwszej e-recepty? Zachęcamy do obejrzenia relacji! (fot. Farmacja.pl)VIDEO: Tak wystawiano pierwszą e-...

Dziś w Siedlcach oficjalnie zainaugurowano pilotaż e-recepty. Podczas specjalnie zorganizowanej...

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...