Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Choć pojawiły się głosy, że farmaceuci zyskają uprawnienia w zakresie wykonywania szczepień, jak na razie nic nie wskazuje na to, by obecny status quo uległ zmianie (fot. Shutterstock)

Czas pomyśleć o grypie

Program stażu obejmuje 960 godzin dydaktycznych, które muszą być zrealizowane do końca marca. (fot. Shutterstock)

Udana praktyka zawodowa w 10...

StER: prosimy upublicznić aktualną listę leków zagrożonych brakiem dostępności

StER: prosimy upublicznić aktualną listę leków zagrożonych brakiem dostępności

Tagi: 

Prosimy o upublicznienie aktualnej wersji projektu wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pisze Stowarzyszenie Eksporterów Równoległych w liście skierowanym do Ministerstwa Zdrowia.

Pragnąc lepiej zrozumieć mechanizmy tworzenia i stosowania wykazu, StER prosi także o odpowiedź na następujące pytania, odnoszące się do okresu poprzedzającego uruchomienie ZMSOPL:

Pyt. 1: Czy przyjęte kryteria tworzenia wykazu eliminują ryzyko, że zostaną w nim uwzględnione przypadki, w których brak dostępu do danego leku (w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie województwa, w przeciągu 3 dni kalendarzowych od pierwszego zgłoszenia), wystąpił na skutek zamierzonej manipulacji ciągłością lub wielkością podaży przez podmiot odpowiedzialny za dany produkt leczniczy w Polsce?

Pyt. 2: Czy w sytuacji, w której Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ustali jednoznacznie, że przyczyną ograniczeń w dostępie do danego produktu leczniczego w aptekach są odmowy realizacji dostaw ze strony podmiotu odpowiedzialnego (i nie maja one uzasadnienia w wystąpieniu zdarzeń losowych, siły wyższej, czy innych czynników od tego podmiotu niezależnych), produkt taki może trafić do wykazu jako zagrożony brakiem dostępności?

Pyt. 3: Czy na potrzeby opracowania wykazu będzie brana pod uwagę dostępność produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według stanu na dany dzień – ten sam dla wszystkich pozycji? Czy brane będą pod uwagę również dane historyczne?

Pyt. 4: Czy jeśli na dzień tworzenia wykazu w odniesieniu do danego produktu leczniczego na terenie żadnego z województw nie występują sytuacje, o których mowa w Art. 95a, ust. 2 lub 3, lek ten może zostać uznany za zagrożony brakiem dostępności?Pyt. 5: Czy w przypadku, gdy w odniesieniu do danego produktu leczniczego na terenie żadnego z województw nie występują sytuacje, o których mowa w Art. 95a, ust. 2 lub 3, Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec zgłoszonego mu zamiaru wywozu lub zbycia tego produktu, uzasadniając decyzję zagrożeniem brakiem dostępności?

Pyt. 6: Czy ocena zagrożenia brakiem dostępności produktów leczniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca podstawę dla ewentualnego wniesienia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego sprzeciwu wobec zgłoszonego mu zamiaru wywozu lub zbycia produktu leczniczego, dokonywana będzie w oparciu o dostępność produktu na moment podejmowania przez GIF decyzji, czy też jest możliwe, aby bazowała na danych historycznych?

Pyt. 7: Czy fakt włączenia danego produktu leczniczego do wykazu będzie mógł zostać uznany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego za przesłankę wystarczającą dla wydania sprzeciwu wobec zgłoszonego mu zamiaru wywozu lub zbycia produktu leczniczego?

źródło: StER

Śledczy przedstawili już 43-latce zarzuty, za które grozi jej teraz kara do 5 lat więzienia (fot. Shutterstock)Notoryczna fałszerka recept zatrzymana...

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi 43-latce, która sfałszowała recepty, a następnie na ich...

W weekend w internecie pojawiła się relacja przerażonej kobiety, która dostała wezwanie na policję w tej sprawie (fot. Shutterstock)Kobiety, który kupiły tabletki poronne...

Prawie dwa tysiące osób zostanie przesłuchanych w sprawie tabletek, które mogą prowadzić do...

Skarżący nie udowodnił w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości oraz nie przedstawił żadnych dowodów swoich twierdzeń, że reklama  jest obrzydliwa, szczególnie dla dzieci (fot. Shutterstock)"Każdy człowiek choć raz w życiu...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na spot radiowy dotyczący produktu Obstilax. Zdaniem...

Przepis mówiący w tytule zawodowym osoby wystawiającej receptę znajduje się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i nie ulega zmianie (fot. Shutterstock)Nowe rozporządzenie w sprawie recept...

W czwartek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept....

W marcu Le Figaro opublikował apel do Ministerstwo Zdrowia, podpisany przez 124 przedstawicieli służby zdrowia, w którym zwrócili się o opinię Haute Autorité de Santé na temat skuteczności homeopatii. (fot. Shutterstock)Francuski Uniwersytet w Lille zawiesza...

Jak donosi serwis Aleteia, Wydział medycyny Uniwersytetu w Lille ogłosił, że w roku akademickim...