StER: prosimy upublicznić aktualną listę leków zagrożonych brakiem dostępności | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

StER: prosimy upublicznić aktualną listę leków zagrożonych brakiem dostępności

StER: prosimy upublicznić aktualną listę leków zagrożonych brakiem dostępności

Tagi: 

Prosimy o upublicznienie aktualnej wersji projektu wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pisze Stowarzyszenie Eksporterów Równoległych w liście skierowanym do Ministerstwa Zdrowia.

Pragnąc lepiej zrozumieć mechanizmy tworzenia i stosowania wykazu, StER prosi także o odpowiedź na następujące pytania, odnoszące się do okresu poprzedzającego uruchomienie ZMSOPL:

Pyt. 1: Czy przyjęte kryteria tworzenia wykazu eliminują ryzyko, że zostaną w nim uwzględnione przypadki, w których brak dostępu do danego leku (w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie województwa, w przeciągu 3 dni kalendarzowych od pierwszego zgłoszenia), wystąpił na skutek zamierzonej manipulacji ciągłością lub wielkością podaży przez podmiot odpowiedzialny za dany produkt leczniczy w Polsce?

Pyt. 2: Czy w sytuacji, w której Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ustali jednoznacznie, że przyczyną ograniczeń w dostępie do danego produktu leczniczego w aptekach są odmowy realizacji dostaw ze strony podmiotu odpowiedzialnego (i nie maja one uzasadnienia w wystąpieniu zdarzeń losowych, siły wyższej, czy innych czynników od tego podmiotu niezależnych), produkt taki może trafić do wykazu jako zagrożony brakiem dostępności?

Pyt. 3: Czy na potrzeby opracowania wykazu będzie brana pod uwagę dostępność produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według stanu na dany dzień – ten sam dla wszystkich pozycji? Czy brane będą pod uwagę również dane historyczne?

Pyt. 4: Czy jeśli na dzień tworzenia wykazu w odniesieniu do danego produktu leczniczego na terenie żadnego z województw nie występują sytuacje, o których mowa w Art. 95a, ust. 2 lub 3, lek ten może zostać uznany za zagrożony brakiem dostępności?Pyt. 5: Czy w przypadku, gdy w odniesieniu do danego produktu leczniczego na terenie żadnego z województw nie występują sytuacje, o których mowa w Art. 95a, ust. 2 lub 3, Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec zgłoszonego mu zamiaru wywozu lub zbycia tego produktu, uzasadniając decyzję zagrożeniem brakiem dostępności?

Pyt. 6: Czy ocena zagrożenia brakiem dostępności produktów leczniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca podstawę dla ewentualnego wniesienia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego sprzeciwu wobec zgłoszonego mu zamiaru wywozu lub zbycia produktu leczniczego, dokonywana będzie w oparciu o dostępność produktu na moment podejmowania przez GIF decyzji, czy też jest możliwe, aby bazowała na danych historycznych?

Pyt. 7: Czy fakt włączenia danego produktu leczniczego do wykazu będzie mógł zostać uznany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego za przesłankę wystarczającą dla wydania sprzeciwu wobec zgłoszonego mu zamiaru wywozu lub zbycia produktu leczniczego?

źródło: StER

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.