Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

StER: Resort zdrowia ucieka przed skutecznym rozwiązaniem problemu braku leków

StER: Resort zdrowia ucieka przed skutecznym rozwiązaniem problemu braku leków

Minęły dwa miesiące od wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa farmaceutycznego, które w zamyśle miały zwiększyć dostępność leków dla pacjentów. Jednak racjonalnego rozwiązania problemu ich czasowych niedoborów nadal nie widać - podkreśla Stowarzyszenie Eksporterów Równoległych

Wdrażanie nowych regulacji przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny sprowadziło się do niemal całkowitej blokady eksportu równoległego leków z Polski. Wykaz produktów leczniczych, dla których trzeba było uzyskiwać zgodę na eksport był irracjonalnie obszerny, zaś wszystkie decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego odmowne – przeszło tysiąc sprzeciwów. Resort zdrowia właśnie opublikował aktualizację wykazu, jednak jego zakres sugeruje utrzymanie dotychczasowego kierunku interwencji.

To podejście, które oddala nas od skutecznego rozwiązania problemu, ponieważ pomija jego główną przyczynę, którą z pewnością nie jest sam eksport – wskazuje Maciej Bieńkiewicz ze Stowarzyszenia Eksporterów Równoległych (StER). Całkowicie zignorowana została pilna potrzeba skutecznego egzekwowania odpowiedzialności koncernów farmaceutycznych za właściwe zaopatrzenie rynku w leki refundowane. Nie poprawimy istotnie sytuacji pacjenta, jeśli pozostawimy producentom niemal całkowitą swobodę decydowania o tym, ile leków refundowanych, kiedy i jakimi kanałami wprowadzają na nasz rynek. Tym bardziej, że nowe prawo stworzyło mechanizm, który, łącząc przypadki braków z administracyjnymi ograniczeniami w eksporcie, zachęca producentów do walki z konkurencją – eksporterami – poprzez utrzymywanie chronicznych niedoborów wybranych leków w aptekach.

W toku obowiązkowych konsultacji nowych przepisów na poziomie unijnym Komisja Europejska wyraźnie przestrzegła stronę polską przed wprowadzaniem niedozwolonych ograniczeń w eksporcie. W szczególności zaleciła, aby wykaz, który będzie stanowił podstawę decyzji podejmowanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nie opierał się wyłącznie o ryzyko niedoboru danego produktu leczniczego, ale uwzględniał też niedostępność zamiennika terapeutycznego. Resort zdrowia zdaje się konsekwentnie uchylać przed tym wymogiem.Na wprowadzaniu tak rygorystycznych ograniczeń w eksporcie, przy jednoczesnym zaniechaniu interwencji po stronie podaży leków, stracimy wszyscy – uważa Bieńkiewicz. Od pacjenta, przez apteki, hurtownie, po skarb państwa. Wyeliminowanie z rynku dystrybutorów równoległych umocni negocjacyjną pozycję międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, co przełoży się na wzrost cen leków. Pogorszy się też kondycja polskiego hurtu i aptek – zwłaszcza mniejszych, niezależnych. Wreszcie: wprowadzanie rozwiązań prawnych, które zdają się być dalekie od unijnych przepisów, naraża krajowy budżet na kary i odszkodowania – dodaje.

źródło: StER

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...