StER: Resort zdrowia ucieka przed skutecznym rozwiązaniem problemu braku leków | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

StER: Resort zdrowia ucieka przed skutecznym rozwiązaniem problemu braku leków

StER: Resort zdrowia ucieka przed skutecznym rozwiązaniem problemu braku leków

Minęły dwa miesiące od wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa farmaceutycznego, które w zamyśle miały zwiększyć dostępność leków dla pacjentów. Jednak racjonalnego rozwiązania problemu ich czasowych niedoborów nadal nie widać - podkreśla Stowarzyszenie Eksporterów Równoległych

Wdrażanie nowych regulacji przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny sprowadziło się do niemal całkowitej blokady eksportu równoległego leków z Polski. Wykaz produktów leczniczych, dla których trzeba było uzyskiwać zgodę na eksport był irracjonalnie obszerny, zaś wszystkie decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego odmowne – przeszło tysiąc sprzeciwów. Resort zdrowia właśnie opublikował aktualizację wykazu, jednak jego zakres sugeruje utrzymanie dotychczasowego kierunku interwencji.

To podejście, które oddala nas od skutecznego rozwiązania problemu, ponieważ pomija jego główną przyczynę, którą z pewnością nie jest sam eksport – wskazuje Maciej Bieńkiewicz ze Stowarzyszenia Eksporterów Równoległych (StER). Całkowicie zignorowana została pilna potrzeba skutecznego egzekwowania odpowiedzialności koncernów farmaceutycznych za właściwe zaopatrzenie rynku w leki refundowane. Nie poprawimy istotnie sytuacji pacjenta, jeśli pozostawimy producentom niemal całkowitą swobodę decydowania o tym, ile leków refundowanych, kiedy i jakimi kanałami wprowadzają na nasz rynek. Tym bardziej, że nowe prawo stworzyło mechanizm, który, łącząc przypadki braków z administracyjnymi ograniczeniami w eksporcie, zachęca producentów do walki z konkurencją – eksporterami – poprzez utrzymywanie chronicznych niedoborów wybranych leków w aptekach.

W toku obowiązkowych konsultacji nowych przepisów na poziomie unijnym Komisja Europejska wyraźnie przestrzegła stronę polską przed wprowadzaniem niedozwolonych ograniczeń w eksporcie. W szczególności zaleciła, aby wykaz, który będzie stanowił podstawę decyzji podejmowanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nie opierał się wyłącznie o ryzyko niedoboru danego produktu leczniczego, ale uwzględniał też niedostępność zamiennika terapeutycznego. Resort zdrowia zdaje się konsekwentnie uchylać przed tym wymogiem.Na wprowadzaniu tak rygorystycznych ograniczeń w eksporcie, przy jednoczesnym zaniechaniu interwencji po stronie podaży leków, stracimy wszyscy – uważa Bieńkiewicz. Od pacjenta, przez apteki, hurtownie, po skarb państwa. Wyeliminowanie z rynku dystrybutorów równoległych umocni negocjacyjną pozycję międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, co przełoży się na wzrost cen leków. Pogorszy się też kondycja polskiego hurtu i aptek – zwłaszcza mniejszych, niezależnych. Wreszcie: wprowadzanie rozwiązań prawnych, które zdają się być dalekie od unijnych przepisów, naraża krajowy budżet na kary i odszkodowania – dodaje.

źródło: StER

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.