Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

StER w sprawie marży hurtowej

StER w sprawie marży hurtowej

W opinii Stowarzyszenia, wskazywanie przez Ministerstwo Zdrowia na brak obowiązku stosowania sztywnych marż hurtowych w eksporcie leków refundowanych, odzwierciedla jedyny logiczny kierunek interpretacji istniejących regulacji prawnych w tym zakresie. Powinno też być uznane za przejaw dalekowzroczności i zrozumienia mechanizmów, jakimi kieruje się rynek dystrybucji farmaceutycznej - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Eksporterów Równoległych.

Trzeba pamiętać, że naturalną sytuacją wyjściową jest ta, w której mamy wolny rynek, swobodę działalności gospodarczej i związaną z nimi swobodę stanowienia umów. To wszelkie regulacje represyjne, ograniczające wolność gospodarczą, w tym narzucające regulacje w zakresie ustalania cen są odstępstwem od reguły – a nie odwrotnie. Stąd powinny być one zawsze interpretowane celowościowo i zawężająco: marża 5% dotyczy tylko sytuacji, w której dany produkt ma finalnie podlegać refundacji ze środków publicznych. Dlatego też, podobnie jak w przypadku eksportu nie stosuje się jej w odniesieniu do leków refundowanych sprzedawanych np. na potrzeby badań klinicznych, pomocy humanitarnej, działalności charytatywnej, czy wojskowe.

Abstrahując od powyższego i celowości takich decyzji, warto podkreślić, że wprowadzenie obowiązku stosowania 5% marży hurtowej także przy eksporcie leków refundowanych nie miałoby istotnego wpływu na jego skalę. Doprowadziłoby natomiast do zmniejszenia wpływów podatkowych do budżetu Państwa i wyprowadzenia znacznej części biznesu poza gospodarkę kraju. Najprawdopodobniej bowiem leki byłyby eksportowane z Polski z 5% marżą, natomiast pozostała jej cześć byłaby „narzucana” – już poza terytorium RP – przez współpracujące lub powiązane z eksporterem zagraniczne hurtownie. W praktyce więc, taki model biznesowy oznaczałby transfer znacznej części należnego CIT do budżetów gospodarek krajów importujących - komentuje StER.źródło: StER

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...