Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych apeluje do Beaty Szydło | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych apeluje do Beaty Szydło

Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych apeluje do Beaty Szydło

Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych wystosowało apel do Premier Beaty Szydło z prośbą o interwencję i "ratowanie aptekarstwa polskiego". Jego treść przedstawiamy poniżej.

Szanowna Pani Premier!

Zwracamy się z prośbą o ratowanie aptekarstwa polskiego, ratowanie resztek naszej godności, której pozbawiły nas ostatnio rządzące ekipy, popierające koncerny farmaceutyczne i duże sieci apteczne, które podatki płacą za granicą.

Należymy do krajów Unii Europejskiej, dlatego powinniśmy być traktowani przez Polskie Prawo analogicznie jak nasi koledzy w innych krajach europejskich, gdzie ich ustawodawca gwarantuje im stabilność prowadzenia własnych podmiotów gospodarczych, bo prowadzi stałe konsultacje wszystkich ważnych dla obywateli decyzji zdrowotnych. Hasło "apteki dla aptekarza" jest w krajach Unii standardem podnoszonym przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który w swoim orzeczeniu podkreśla, iż leki odróżniają się od innych towarów a aptekarz niezależny zawodowo jest jedynym gwarantem odpowiedniej jakości leków. "Aptekę dla aptekarza" wprowadził w 2011 roku wielki Mąż Stanu, Premier Węgier Viktor Orban, zapobiegając w ten sposób koncentracji aptek węgierskich w rękach kilku koncernów zagranicznych, nie płacących podatków w jego kraju. Skutecznie przeszkodził ujemnym zjawiskom ochrony zdrowia pacjentów. Premier Orban zrozumiał, że dzięki m.in. takiej decyzji zachowa już i tak bardzo ograniczone zasoby finansowe Państwa i skieruje na właściwe cele, przez wykorzystanie fachowców - rzeczywiście niezależnych zawodowo farmaceutów, którzy prowadzą swoje apteki nie tylko w celu osiągnięcia zysków ale także by realizować swe obowiązki zawodowe.

U farmaceutów prywatny interes związany z osiąganiem zysków jest ograniczony przez ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe i odpowiedzialność jaka na nich ciąży zważywszy, że ewentualne naruszenie przepisów prawa lub zasad etyki zawodowej nie tylko obniży wartość ich inwestycji ale także podważy ich byt zawodowy. Apteki magistrów farmacji, to placówki będące transmisją dalszego leczenia pacjenta, które za cel mają dobro pacjenta w całej rozciągłości tego słowa i pracują na to przez lata.

Tymczasem w Polsce apteki, których właścicielami może być ktokolwiek zamiast kontynuować opisane powyżej dzieło stały się narzędziami do stworzenia znacznych fortun, do powstawania grup lobbystycznego nacisku, które niszczą farmaceutyczny wieloletni dorobek nieraz pokoleniowy. W ten sposób lekceważy się Prawo Polskie pogłębiając już i tak bardzo trudną sytuacje aptekarzy w całej Polsce z powodu znacznego zubożenia pacjentów polskich, malejących środków na leczenie i refundacje leków. W branży aptecznej Państwo Polskie stworzyło kuriozalną sytuację, w której stosuje się rygorystyczne przepisy przy udzielaniu koncesji na sprzedaż alkoholu i na prowadzenie banków a apteki, które odpowiadają za zdrowie obywateli i mają kontynuować politykę lekową z tych rygorów zostały zwolnione. Ponadto stanowimy grupę zawodową, która jest nierówno traktowana wśród grup zawodowych w polskim systemie ochrony zdrowia. Bowiem nakłady Państwa na praktyki lekarskie, dentystyczne oraz szpitale są stale zwiększane podczas gdy przychody aptekarzy stale maleją. A przecież to my dajemy stały dochód w podatkach. I w ten sposób przyjęta w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasada ochrony zdrowia pacjenta staje się tylko formalnym zapisem prawnym.Polscy aptekarze walczą! Stworzyliśmy grupę inicjatywną i zwracaliśmy się o pomoc do prawie wszystkich instytucji państwowych z Prezydentem RP na czele, do Premiera, do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Sejmowej Komisji Zdrowia, wielokrotnie do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Frmaceutycznego, do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnego Biura Antykorupyjnego i innych. Żadna z instytucji nie stanęła w naszej obronie i nie zajęła się problemem, z którym walczyliśmy przez wiele, wiele lat. Patologia rozwijała się w tępie zastraszającym. Niezgodnie z przepisami antykoncentracyjnymi zawartymi w Prawie farmaceutycznym powstały wielkie sieci aptek za przyzwoleniem państwa. Do aptekarstwa dostali się ludzie z poza zawodu farmaceutycznego, którzy ogołocili z rynku krajowego i sprzedali za granicę większość leków ratujących życie.

Działo się to i trwa nadal bez przeciwdziałania ze strony państwa i mimo naszych próśb nikt nie reagował i wciąz nic nie robi. Biorąc wszystko powyższe pod uwagę przekazujemy Pani artykuł Mariusza Agnusiewicza p.t."Jak lobbyści uszyli sobie Prawo farmaceuyczne" zamieszczony w piśmie Racjonalista http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9928
domagając się spełnienia obietnic wyborczych: https://www.youtube.com/watch?v=MfJlgpC8rGc zdecydowanego merytorycznie prawnego działania rozwiązującego nasze - Obywateli problemy. Należymy do Unii Europejskiej ale nie potrafimy wyciągać właściwych wniosków z jej doświadczeń.

Prosimy o pilne spotkanie z Panią Premier.

Mgr farm. Hanna Bancewicz,
mgr farm. Jadwiga Gawędzka,
mgr farm. Lucyna Kałuża
mgr farm. Maria Kuciak,
mgr farm. Dorota Miazek,
mgr farm. Magda Ptasińska,
mgr farm. Anna Rybowska,
mgr farm. Marcin Wiśniewski,
mgr farm. Piotr Korzeniowski

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net