W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Studenci wezmą udział w projekcie na rzecz walki z rakiem

Studenci wezmą udział w projekcie na rzecz walki z rakiem

Tagi: 

Krajowy Rejestr Nowotworów w ramach współpracy SAS Institute z Centrum Onkologii w Warszawie stworzył projekt, który zostanie przeprowadzony przez studentów trzech polskich uczelni. Jego celem będzie analiza zróżnicowania umieralności na nowotwory w zależności od wybranych czynników, a także przygotowanie prognozy zachorowań do 2050 roku.

Studenci wezmą udział w projekcie na rzecz walki z rakiem

Według dostępnych raportów Światowej Organizacji Zdrowia liczba zachorowań na nowotwory złośliwe będzie systematycznie rosła do 2025 r. Liczba nowych przypadków tej choroby na świecie może wzrosnąć do 19 mln rocznie. Według ekspertów, w Polsce notuje się ponad 150 tys. nowych przypadków zachorowań rocznie. Wobec rosnącej skali problemu konieczne stało się stworzenie nowoczesnej platformy do wymiany wiedzy pomiędzy placówkami onkologicznymi i indywidualnymi specjalistami, wykorzystującej szeroki zakres zaawansowanych analiz epidemiologicznych, które mogą wspierać m. in. ocenę skuteczności leczenia nowotworów w Polsce.

W odpowiedzi na tę potrzebę, Krajowy Rejestr Nowotworów przy Centrum Onkologii w Warszawie uruchomił informatyczną platformę naukową do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce. W ramach projektu realizowanego m.in. przez SAS Institute, który był podwykonawcą i dostawcą technologii oraz narzędzi analitycznych, została wdrożona centralna baza danych z hurtownią danych i narzędziami analitycznymi. Baza danych, która powstała przez połączenie 16 baz wojewódzkich rejestrów nowotworów, zawiera informacje o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w całej Polsce. Hurtownia danych, zintegrowana z centralną bazą danych KRN, wyposażona w zaawansowane narzędzia analityczne umożliwia wszechstronną analizę danych onkologicznych oraz upowszechnianie wyników analiz i raportów za pośrednictwem Platformy Wiedzy,

Aby wykorzystać w pełni możliwości nowego systemu, Krajowy Rejestr Nowotworów przy Centrum Onkologii w Warszawie we współpracy z SAS Institute zaprosił Studenckie Koła Naukowe zajmujące się analizą danych, do udziału w projekcie badawczym wykorzystującym dane dostępne w bazie Krajowego Rejestru Nowotworów. Zgłosiły się 4 zespoły studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zespoły liczą od 2 do 6 członków.

Studenci podjęli się przeprowadzenia analiz zróżnicowania umieralności na najczęstsze nowotwory w zależności od miejsca zamieszkania i wybranych czynników socjoekonomicznych, a następnie opracowania krótko i długoterminowej prognozy zgonów na nowotwory (do 2050 roku) metodą age-period-cohort. Poznanie odpowiedzi na pytanie, jaka będzie skala umieralności na najczęstsze nowotwory w Polsce w kolejnych dekadach pozwoli lepiej przygotować się do walki z rakiem przez ośrodki onkologiczne w kraju.Zespoły pracować będą do 30 czerwca br., a przeprowadzone analizy będą przygotowywane z wykorzystaniem narzędzi analitycznych SAS. Projekt jest jedną z pierwszych inicjatyw, która otwiera nowe możliwości przed Krajowym Rejestrem Nowotworów w zakresie szerszej współpracy z nauką i biznesem w celu budowania wytycznych do zwiększenia skuteczności diagnozowania oraz leczenia nowotworów złośliwych w Polsce. Wyniki analiz zostaną opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych.

Źródło: infowire.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...