W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Suplementy diety: znakowanie większym problemem niż skład

Suplementy diety: znakowanie większym problemem niż skład

Najczęstszą przyczyną dyskwalifikowania suplementów diety przez organy kontroli państwowej wcale nie jest ich skład i obecność w nich substancji niedozwolonych. Znacznie większym problemem jest naruszanie przepisów regulujących kwestii ich znakowania...

Określono 12 kierunków badań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej środków spożywczych, w tym suplementów diety. (fot. Shutterstock)

W Polsce suplementy diety podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu suplementy diety przeprowadzane są urzędowe kontrole żywności, których zakres i częstotliwość wynika z oceny ryzyka. Już od 2008 roku Główny Inspektor Sanitarny zobowiązał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych do zwiększonego nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi oferowanymi do sprzedaży przez internet. Informacje o wynikach przeprowadzanych działań przesyłane są do Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Określono 12 kierunków badań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej środków spożywczych, tj. pod katem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (w tym Salmonelli, Listerii), metali szkodliwych dla zdrowia, pozostałości pestycydów, mikotoksyny, zanieczyszczeń azotanami, substancji dodatkowych dozwolonych, obecności organizmów GMO, znakowania, badania w kierunku organoleptycznym, zanieczyszczeń biologicznych, zanieczyszczeń fizycznych oraz innych parametrów - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację posłankę Dorotę Niedzielę.

Z danych wskazanych w rocznych sprawozdaniach MZ-48 wynika, iż najczęstszą przyczyną zdyskwalifikowania przez organy urzędowej kontroli suplementów diety było naruszanie przepisów regulujących kwestie ich znakowania. W znacznie mniejszym stopniu przyczyną zdyskwalifikowania próbek suplementów diety były badania przeprowadzone w kierunku substancji dodatkowych dozwolonych, badań organoleptycznych oraz tzw. „innych parametrów”, co zostało wskazane w tabeli poniżej.Ponadto Minister Zdrowia informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny podejmuje skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie z rynku produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Należy także mieć na względzie, iż w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje system RASFF, czyli System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach, który jest europejskim systemem służącym do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli o żywności, paszy i materiałach lub wyrobach do kontaktu z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska oraz o działaniach następczych prowadzonych w wyniku zidentyfikowania takich produktów.

W sytuacji gdy wykryte zostaje zagrożenie związane z żywnością, paszą lub wyrobem/materiałem do kontaktu z żywnością, krajowy punkt kontaktowy danego członka sieci ma za zadanie przygotować tzw. powiadomienie na specjalnie dla tego celu stworzonym formularzu powiadomienia.

Źródło: sejm.gov.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...