W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Szykuje się exodus farmaceutów szpitalnych?

Szykuje się exodus farmaceutów szpitalnych?

Wczoraj, podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wynika z niego, że farmaceuta szpitalny będzie zarabiał 3700 zł brutto lub 5300 zł brutto jeśli będzie posiadał specjalizację.

Środowisko aptekarskie stoi na stanowisku, że farmaceuta w szpitalu powinien zarabiać tyle samo co lekarz. Rząd jest innego zdania.

Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgra Michała Byliniaka, takie oderwanie zarobków farmaceutów szpitalnych od zarobków w aptekach otwartych, może skutkować "eksodusem".

- Ciekawe który farmaceuta bez specjalizacji będzie pracował w aptece szpitalnej za 2050 netto. Ze specjalizacją będzie bogaczem, 2919 netto - napisał na swoim Twitterze Michał Byliniak.

Przypomnijmy, że prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - w niedawnym liście do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefy Szczurek-Żelazko, wskazywała, że farmaceuci pracujący w szpitalach powinni zarabiać tyle samo co lekarze.

- Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości - a więc takie, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych - pisała Piotrowska-Rutkowska (czytaj więcej: Farmaceuta w szpitalu powinien zarabiać tyle co lekarz).

Prezes NRA wskazywała, że farmaceuci muszę ukończyć studia na tej samej uczelni, co lekarze, a warunkiem uzyskania dokumentu prawa wykonywania zawody jest również odbycie staży zawodowego. Farmaceuci podlegają też obowiązkowi ustawicznego kształcenia i odbywają specjalizacje.W podobnym tonie swoje uwagi do propozycji systemowego rozwiązania gwarantującego minimalne wynagrodzenie pracownikom służby zdrowia, sformułowała dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie farmacji szpitalnej na Wielkopolskę.

- Oczekujemy systemowego ujęcia farmaceutów na równi z lekarzami. Takie pozycjonowanie tego zawodu uzasadnia równoległy poziom wykształcenia i równie odpowiedzialny charakter usług farmaceutycznych świadczonych na rzecz chorego - pisała Jankowiak-Gracz. - Za niedopuszczalne uważamy nie uwzględnienie innych zawodów medycznych z wyższym wykształceniem medycznym na poziomie akademickim, w trybie pięcioletnich studiów magisterskich, których udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest niezbędna dla prawidłowej ich realizacji tj. farmaceutów i diagnostów medycznych.

Jej zdaniem nie może być uważany za sprawiedliwy system wynagrodzeń, który w swoim założeniu degraduje farmaceutę względem lekarza i obliczony jest na pogłębianie się różnicy w wynagrodzeniu tych grup zawodowych w czasie ich równego rozwoju zawodowego (czytaj więcej: Farmaceuci szpitalni chcą sprawiedliwego systemu wynagradzania).

Źródło: Twitter / mgr.farm

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...