Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Ta "cicha epidemia" jest coraz częstszą przyczyną hospitalizacji

Ta "cicha epidemia" jest coraz częstszą przyczyną hospitalizacji

Tagi: 

Szacuje się, że 44% pacjentów osiągających wiek 75 lat ma więcej niż jedną dolegliwość, a 9% ma 4 lub więcej chorób wymagających stosowania leków. Jednocześnie połowa pacjentów nie stosuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza, co jest częstą przyczyną ich działań niepożądanych kończących się pobytem w szpitalu. To niebezpieczne zjawisko można nazwać "cichą epidemią"...

WHO oszacowała, że brak stosowania się do wskazówek lekarza jest przyczyną od 21 do 36% niepożądanych działań lek leków, którym można byłoby zapobiec (fot. Shutterstock)

W najnowszym "Biuletynie bezpieczeństwa produktów leczniczych" wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych można przeczytać alarmujący artykuł "Niepożądane działania leków, jako przyczyna przyjęć do szpitala pacjentów w podeszłym wieku".

Autorzy wskazują, że według szacunków 44% pacjentów osiągających wiek 75 lat ma więcej niż jedną dolegliwość, a 9% ma 4 lub więcej chorób wymagających stosowania leków. Jednocześnie połowa pacjentów nie stosuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza, co jest częstą przyczyną ich działań niepożądanych. Jednocześnie szacuje się, że 50% pacjentów nie stosuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza.

- Brak uwzględnienia przez pacjenta wskazówek lekarza wymienia się jako jeden z rodzajów błędów w podawaniu leków. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około połowa pacjentów nie stosuje się do tych zaleceń. Można więc nazwać to zjawisko "cichą epidemią" - piszą autorki artykułu, Agata Maciejczyk i Magdalena Jabłońska z Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych.

WHO oszacowała, że brak stosowania się do wskazówek lekarza jest przyczyną od 21 do 36% niepożądanych działań lek leków, którym można byłoby zapobiec - w tym narastania oporności bakterii na antybiotyki, nieskuteczności leczenia, przedłużenie hospitalizacji czy zwiększenia kosztów terapii.

Autorki wskazują, że w Szwajcarii w Lozannie stworzono program dotyczący stosowania się pacjenta do wskazówek jak przyjmować lek. Obejmuje on między innymi rozmowę pacjenta z farmaceutą ustalającą, jakie leki przyjmuje pacjent, z codzienną informacją zwrotną o wypełnianiu zaleceń.

Przyczyną wielu działań niepożądanych są interakcje lekowe. Obliczono, że ryzyko interakcji wynosi 81% gdy pacjent przyjmuje 15 lub więcej leków, w porównaniu z 11% gdy stosuje 2 do 4 leków. Do zdecydowanie najczęstszych należą interakcje między warfaryną i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub aspiryną, amiodaronem a digoksyną, amiodaronem a fenotiazyną, beta-adrenolitykiem a werapamilem.W grupie leków powodujących najwięcej niepożądanych działań wymagających hospitaliacji znalazły się leki hematologiczne, głównie przeciwzakrzepowe, w tym warfaryna, kwas acetylisalicylowy, klopidogrel i niskocząsteczkowe heparyny. Terapia lekami przeciwzakrzepowymi było przyczyną około 75% przyjęć do szpitala związanych z farmakoterapią.

Leki przeciwbólowe, w tym główne NLPZ stały się przyczyną 6,2-17,8% przyjęć do szpitala. Najczęstszym działaniem niepożądanym wymagającym hospitalizacji, były w tych przypadkach krwawienia z przewodu pokarmowego. Zalecanym lekiem przeciwbólowym pierwszej linii jest paracetamol, choć jego przedawkowanie jest najczęstszą przyczyną niewydolności wątroby.

Problem hospitalizacji wynikających z działań niepożądanych leków to problem szczególnie palący wśród starszych pacjentów. Z badania przeprowadzonego we Włoszech wynika, że u osób starszych występują one 4 do 7 razy częściej. Grupą obarczoną największym ryzykiem są starsze kobiety cierpiące na kilka chorób.

Rosną również koszy leczenia niepożądanych działań lekowych i przykładowo już w roku 2006 wynosiły w Hiszpanii 272 miliony, w porównaniu z 226 milionami w roku 2001.

Źródło: Biuletyn bezpieczeństwa produktów leczniczych

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...