Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?

Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez farmaceutę stosownej decyzji lub dokonania odpowiednich adnotacji na rewersie recepty. Wprowadza też obowiązek wykonania czynności, które niepotrzebnie zabierają farmaceutom czas, który mogliby poświęcić pacjentom. List otwarty do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wystosował w tej sprawie znany w środowisku aptekarz...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)

Warszawski aptekarz, Eugeniusz Bukiewicz zdecydował się wystosować do prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej otwarty list, w którym protestuje przeciwko nakładaniu na farmaceutów kolejnych, biurokratycznych obowiązków. Niżej prezentujemy pełną treść listu.

---

Warszawa 26.04.2018 r

Eugeniusz Bukiewicz
Kierownik Apteki
O2-930 Warszwa, ul.Sobieskiego 60

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Michał Byliniak

List otwarty.

Zgłaszam zdecydowany protest wobec nakładanych na farmaceutów i techników, między innymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept, kolejnych biurokratycznych obowiązków nie związanych z obsługą pacjenta. Mam wrażenie, a raczej przekonanie, że wprowadzając nowe regulacje potrzebne do realizacji e-recepty nie dokonano weryfikacji katalogu czynności, które muszą być wykonane przez osobę realizującą receptę jeszcze przed wydaniem leków pacjentowi i zabierających dużą ilość czasu kosztem rozmowy z pacjentem. Podstawowa uwaga farmaceuty skoncentrowana jest na czynnościach kontrolno-weryfikacyjnych w zakresie poprawności danych zawartych na recepcie pod groźbą kar finansowych lub potrącenia refundacji przez NFZ w tym również za uchybienia popełnione przez lekarzy wystawiających recepty. Mamy tutaj do czynienia z niebywałym paradoksem.

Za szereg czynności związanych z przygotowywaniem informacji wyłącznie dla potrzeb NFZ, za które nie otrzymujemy wynagrodzenia, wykonujemy je bezpłatnie przymuszeni zapisami prawa stanowionymi przez urzędników, możemy być boleśnie ukarani.Proszę zwrócić uwagę, że tylko w par. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept jest wymienionych 15 przypadków wymagających podjęcia stosownej decyzji lub dokonania odpowiednich wpisów na rewersie jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny , nie wpisano wymienionych danych, wpisano błędnie lub niezgodnie /ble, ble, ble/ z art. 96a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Poprawianie to czynność współuczestniczenia w wystawianiu recepty, którą wykonujemy bezpłatnie, a czas to koszt który nie jest nam zwracany. Wiadomo, że wprowadzając z dniem 1 stycznia 2012 roku nową niższą w stosunku do poprzedniej zasadę liczenia marży aptecznej na sprzedaży leków refundowanych nie wyceniono pracy farmaceuty i kosztów apteki.

Kolejny przykład zakamuflowanej cwaniackiej intencji, no bo w imię jakiej i czyjej potrzeby mam poświęcić czas na bezmyślną nową czynność pisarską, oto przykład – cytat z nowego rozporządzenia par. 7 ust 9.: „Po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszcza się adnotację o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz datę i godzinę całkowitej realizacji recepty”. A jak nie całkowita realizacja to nie piszemy nic. Załączony do recepty wydruk otaksowania, obecnie już z nadrukiem „zrealizowano w całości” oraz datą i godziną okazuję się być już nie wystarczający.

Powyższy wymóg będzie dopisany do i tak już obszernego katalogu czynności kontrolnych NFZ i dający paradoksalnie prawo do kolejnej kary i odrzucenia recepty z refundacji.

Mam nadzieję, że Naczelna Izba Aptekarska wystąpi do Ministra Zdrowia o wykreślenie z rozporządzenia idiotycznej czynności zabierającej czas i przeprowadzi stosowną analizę prawną dotyczącą zakresu, w jakim Ministerstwo Zdrowia w ramach wydawanych rozporządzeń może zobowiązywać prywatny podmiot gospodarczy do czynności będących nowym źródłem kosztów wykonywanych na rzecz innego podmiotu bezpłatnie. Czynności te zazwyczaj nie są niezbędne do prowadzenia statutowej czynności apteki. Pozostaje również do rozważenia charakter umowy cywilnoprawnej zawieranej z pomiędzy NFZ i Apteką, kompetencji kontrolno-nadzorczych wobec aptek i wynagrodzenia apteki za czynności objęte umową i na rzecz innego podmiotu tj NFZ oraz zakresu informacji zawartych w komunikatach elektronicznych, w tym szczególnie wrażliwych danych osobowych i jakie np. przyjmuję leki.

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Od 2007 roku obserwujemy systematycznie rozbudowywany katalog czynności biurokratyczno-sprawozdawczych wykonywanych bezpłatnie przez apteki wyłącznie na potrzeby NFZ i nie mających nic wspólnego z obsługą potrzeb pacjenta, a szczytem bezprawia w ramach prawa była penalizacja tych czynności.

mgr farm. Eugeniusz Bukiewicz

Do wiadomości:
1.Naczelna Izba Aptekarska
2. Związek Aptekarzy
Pracowników Polskich Aptek
---

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...