Przedsiębiorca, który nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. (fot. Shutterstock)

Faktura w aptece

Historia Paula de Roux przypomina życiorys komputerowych geniuszów, jak Bill Gates czy Mark Zuckerberg. (fot. magazine.atavist.com)

Aptekarz z przypadku

Gdy w ostatnim czasie pojawia się w mediach głośny temat rezydentów, apteczne pokoje socjalne nie pozostają obojętne na skomentowanie tego w odpowiednim tonie. (fot. Shutterstock)

Poza czubek własnego nosa

 Stosowanie substancji konserwujących regulowane jest przepisami prawnymi, a na opakowaniach produktów musi znajdować się oznaczenie stosowanego środka. (fot. Shutterstock)

Konserwanty w żywności -...

Niskie pensje techników to kwestia różnicy wykształcenia czy braku szacunku? (fot. Shutterstock)

Ile powinien zarabiać technik...

Ta nowelizacja to cios wymierzony w apteki sieciowe

Ta nowelizacja to cios wymierzony w apteki sieciowe

Poseł Marek Ruciński pyta Ministerstwo Zdrowia o szczegóły nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie dostępności leków w niektórych dotychczasowych punktach sprzedaży, a także w zakresie ograniczenia spektrum produktów oferowanych w aptekach.

- Zgodnie z informacjami przekazanymi do mediów przez ministerstwo, z aptek mają zniknąć produkty kosmetyczne – pisze poseł Marek Ruciński z Nowoczesnej. - Stanowią one obecnie, oprócz dochodów ze sprzedaży leków, ważne źródło zarobku wielu farmaceutów prowadzących własne apteki. W związku z tym, zapowiedź ograniczenia płaszczyzny ich działalności gospodarczej jest szokująca w kontekście wielokrotnych deklaracji partii rządzącej o kierowaniu się w swoich działaniach, chęcią poprawy bytu polskich przedsiębiorców.

Poseł Ruciński w oparciu o doniesienia prasowe, zwraca też uwagę na potencjalne wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży leków w obrocie tzw. poza aptecznym. Wiązać by się to miało ze zniknięciem leków z oferty np. stacji benzynowych. To ograniczenie ma również iść w parze z wcześniej już zapowiadanym działaniem „antykoncentracyjnym” w branży aptecznej, prowadzącym do zakazu realizowania przedsięwzięcia gospodarczego polegającego na posiadaniu kilku punktów sprzedaży o statusie apteki, przez jednego właściciela, nawet jeżeli będą one zarejestrowane na różne podmioty.

- Jest to kolejny cios wymierzony w przedsiębiorców z branży aptecznej, szczególnie dotkliwy wobec aptek sieciowych – pisze poseł. - W związku z powyższym należy postawić szereg pytań:

1. Czy ministerstwo potrafi oszacować straty w postaci obniżonych wpływów do budżetu w kontekście centralnie planowanego zmniejszenia katalogu produktów dozwolonych do sprzedaży w ramach aptek?

2. Czym uzasadnione jest wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży leków w tzw. punktach poza aptecznych? Dlaczego takie kategorie leków jak obecnie dostępne lekkie środki przeciwbólowe nie mogą być oferowane na przykład na stacjach benzynowych?

3. Czy działania antykoncentracyjne nie stanowią naruszenia zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, oraz czy ministerstwo posiada analizy w zakresie udziału aptek sieciowych w rynku aptecznym?

4. Czy ministerstwo posiada analizy dotyczące tego jaka liczba aptek zniknie z rynku z uwagi na wprowadzenie nowych regulacji antykoncentracyjnych, oraz w jaki sposób obniży to dostępność produktów medycznych?

5. Jaka jest planowana wysokość opłaty dyspensyjnej, oferowanej za wydanie danego leku?

Źródło: sejm.gov.pl

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.