Ta nowelizacja to cios wymierzony w apteki sieciowe | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

Ta nowelizacja to cios wymierzony w apteki sieciowe

Ta nowelizacja to cios wymierzony w apteki sieciowe

Poseł Marek Ruciński pyta Ministerstwo Zdrowia o szczegóły nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie dostępności leków w niektórych dotychczasowych punktach sprzedaży, a także w zakresie ograniczenia spektrum produktów oferowanych w aptekach.

- Zgodnie z informacjami przekazanymi do mediów przez ministerstwo, z aptek mają zniknąć produkty kosmetyczne – pisze poseł Marek Ruciński z Nowoczesnej. - Stanowią one obecnie, oprócz dochodów ze sprzedaży leków, ważne źródło zarobku wielu farmaceutów prowadzących własne apteki. W związku z tym, zapowiedź ograniczenia płaszczyzny ich działalności gospodarczej jest szokująca w kontekście wielokrotnych deklaracji partii rządzącej o kierowaniu się w swoich działaniach, chęcią poprawy bytu polskich przedsiębiorców.

Poseł Ruciński w oparciu o doniesienia prasowe, zwraca też uwagę na potencjalne wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży leków w obrocie tzw. poza aptecznym. Wiązać by się to miało ze zniknięciem leków z oferty np. stacji benzynowych. To ograniczenie ma również iść w parze z wcześniej już zapowiadanym działaniem „antykoncentracyjnym” w branży aptecznej, prowadzącym do zakazu realizowania przedsięwzięcia gospodarczego polegającego na posiadaniu kilku punktów sprzedaży o statusie apteki, przez jednego właściciela, nawet jeżeli będą one zarejestrowane na różne podmioty.

- Jest to kolejny cios wymierzony w przedsiębiorców z branży aptecznej, szczególnie dotkliwy wobec aptek sieciowych – pisze poseł. - W związku z powyższym należy postawić szereg pytań:

1. Czy ministerstwo potrafi oszacować straty w postaci obniżonych wpływów do budżetu w kontekście centralnie planowanego zmniejszenia katalogu produktów dozwolonych do sprzedaży w ramach aptek?

2. Czym uzasadnione jest wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży leków w tzw. punktach poza aptecznych? Dlaczego takie kategorie leków jak obecnie dostępne lekkie środki przeciwbólowe nie mogą być oferowane na przykład na stacjach benzynowych?3. Czy działania antykoncentracyjne nie stanowią naruszenia zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, oraz czy ministerstwo posiada analizy w zakresie udziału aptek sieciowych w rynku aptecznym?

4. Czy ministerstwo posiada analizy dotyczące tego jaka liczba aptek zniknie z rynku z uwagi na wprowadzenie nowych regulacji antykoncentracyjnych, oraz w jaki sposób obniży to dostępność produktów medycznych?

5. Jaka jest planowana wysokość opłaty dyspensyjnej, oferowanej za wydanie danego leku?

Źródło: sejm.gov.pl

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.