Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Technicy farmaceutyczni protestują przeciwko oddzieleniu ich kompetencji od farmaceutów

Technicy farmaceutyczni protestują przeciwko oddzieleniu ich kompetencji od farmaceutów

Pod koniec ubiegłego tygodnia organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych podniosły alarm. Ich przedstawiciele uważają, że w projekcie rozporządzenia w sprawie wydawania z aptek produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, rozgraniczono kompetencje farmaceutów i techników w taki sposób, że ci drudzy zostaną pozbawieni swoich uprawnień. Problem w tym, że ministerstwo zdrowia takiego projektu jeszcze nigdzie nie opublikowało...

Na ten moment nigdzie nie został opublikowany projekt rozporządzenia, w którym znajdowałyby się zapisy jakimi "straszą" techników farmaceutycznych organizacje mające ich reprezentować. (fot. Shutterstock)

Pod koniec maja w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt rozporządzenia sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Miało ono uzupełnić braki wcześniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Szybko okazało się jednak, że i w tym przypadku pojawiają się zapisy budzące kontrowersje wśród farmaceutów (czytaj więcej: Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdrowia to bubel?).

Na początku czerwca ministerstwo zdrowia opublikowało uwagi, jakie wpłynęły do rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych. Było ich kilkadziesiąt i pochodziły zarówno od organizacji, jak i osób prywatnych. Były wśród nich uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Konfederacji Lewiatan, ZPA PharmaNET, OSF Perspektywa 2030 oraz kilkanaście listów od farmaceutów. Żadnych uwag do rozporządzenia nie miały z kolei organizacje reprezentujące techników farmaceutycznych (czytaj więcej: Farmaceuci sprzeciwiają się kierunkowi zmian!).

Jak na razie w Rządowym Centrum Legislacyjnym, ani na stronach ministerstwa zdrowia, nie opublikowano projektu rozporządzenia, który uwzględniałby uwagi, jakie wpłynęły do niego w ramach konsultacji publicznych.

Przedstawiciele organizacji zrzeszających techników farmaceutycznych twierdzą jednak, że widzieli taki projekt.

- W dniu dzisiejszym ZZTF powziął informację, iż w aktualnie procedowanym w MZ rozporządzeniu dotyczącym wydawania produktów leczniczych znajduje się zapis ograniczający uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych o których już dziś pisaliśmy na forum - czytamy w stanowisku Anety Klimczak, wiceprezes ZZTF.

Technicy podkreślają, że projekt przedstawiony do konsultacji nie zawierał żadnych niepokojących zmian dla obowiązków zawodowych technika farmaceutycznego.

- Po fazie konsultacji społecznych, na wniosek NIA, pojawił się zapis paragrafu 5, w którym rozdzielono kompetencje na osobę wydająca produkt leczniczy i farmaceutę wydającego produkt leczniczy. W myśl tej sprytnej zmiany technikowi farmaceutycznemu zabronione będzie udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących przechowywania i stosowania wydawanego produktu leczniczego a także informacji o środkach ostrożności związanych z jego przyjmowaniem. Technikowi też nie będzie można wydać leku w mniejszej dawce - czytamy w komunikacie skierowanym na Facebooku do techników przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek.Przedstawiciele techników ostatecznie stwierdzili, że rozmawiali z departamentem polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia. Jego dyrektor Tomasz Liszewski miał poinformować ich, że resort nie widzi przeciwwskazań merytorycznych i jest za zapisem ogólnym „osoba wydająca receptę” jednak to Główny Inspektor Farmaceutyczny został wyznaczony do tego rozporządzenia i jeśli on wprowadzi zapis o podziale kompetencji na Farmaceutę i Technika to ministerstwo już nie będzie mogło tego zmienić.

Po tym komunikacie rozpoczęły się nawoływania do nagłaśniania medialnego sytuacji, informowania o tym posłów i "wyjścia na ulicę".

Warto jednak zwrócić uwagę, że na ten moment nigdzie nie został opublikowany projekt rozporządzenia, w którym znajdowałyby się zapisy jakimi "straszą" techników farmaceutycznych organizacje mające ich reprezentować. Aczkolwiek faktem jest, że Naczelna Izba Aptekarska w swoich uwagach, zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, wskazywała, że brzmienie rozporządzenia powinno być dostosowane do uprawnień osób udzielających usług w aptece.

NIA wskazywała, że inny jest zakres uprawnień technika farmaceutycznego, oraz inny jest zakres uprawnień farmaceuty. Zdaniem samorządu aptekarskiego ujednolicenie w projekcie obowiązków obu tych grup zawodowych powoduje, że farmaceuta ograniczany jest w posiadanych przez siebie uprawnieniach, a technik zyskuje dodatkowe uprawnienia, niewynikające z przepisów prawa.

- Prawo farmaceutyczne w sposób jednoznaczny określa zakres czynności, do których uprawnieni są technicy farmaceutyczni - pisała NIA. - W związku z tym proponujemy rozdzielić jednoznacznie obowiązku nałożone na farmaceutę związane z wydawaniem produktów leczniczych od uprawnień technika farmaceutycznego.

Samorząd aptekarski proponował by rozporządzenie określało, że to farmaceuta, a nie technik farmaceutyczny, udziela pacjentowi informacji o przechowywaniu i stosowaniu produktów leczniczych czy analizuje ich działanie farmakologiczne pod kątem ich ewentualnych interakcji (czytaj więcej: Farmaceuci sprzeciwiają się kierunkowi zmian!).

Źródło: FB

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...