„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Technicy farmaceutyczni też chcą dowozić leki do pacjentów

Technicy farmaceutyczni też chcą dowozić leki do pacjentów

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach konsultacji publicznych, do najnowszego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego. Organizacja proponuje w nich m.in. aby prawo do dostarczania leków pacjentom niepełnosprawnym posiadali także technicy farmaceutyczni - a nie wyłącznie farmaceuci.

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)

W projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego, które Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dwa tygodnie temu, pojawiły się zapisy umożliwiające farmaceutom bezpośrednie dostarczanie osobom niepełnosprawnym produktów leczniczych i wyrobów medycznych sprzedawanych wysyłkowo (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt...). Zmian w tych zapisach chcą jednak przedstawiciele techników farmaceutycznych.

- Zgodnie z przepisami PF w Aptekach i punktach aptecznych pracują dwie grupy zawodowe Farmaceuta i Technik Farmaceutyczny, wobec powyższego zasadnym jest ujęcie technika farmaceutycznego w realizacji dostarczania produkty leczniczego o której mowa w proponowanej treści art. 68a ust. 1 - czytamy w uzasadnieniu proponowanych przez IGWPAiA zmian.

A propozycja ta polega na dodaniu techników farmaceutycznych, w zapisach mówiących możliwości dostarczania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, kupowanych przez internet przez pacjentów niepełnosprawnych. IGWPAiA proponuje też, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny).

Jednocześnie Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oczekuje wyjaśnienia, z czyjej inicjatywy w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, po 1 października 2018 znalazły się propozycje przepisów "wykraczających poza zakres rekomendacji wskazanych w projekcie z 23 maja 2018 r.).

- Przypominamy, że podstawą do wszczęcia prac legislacyjnych zgodnie z charakterystyką projektu była potrzeba usystematyzowania przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli działalności gospodarczej z zakresu wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz przeciwdziałania procederowi tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych produktów leków - pisze IGWPAiA.Zdaniem organizacji włączone do projektu przepisy w żadnym względzie nie odnoszą się do problemu, jaki w tej nowelizacji miał być rozwiązywany.

- W najmniejszym stopniu nie są to instrumenty prawne, dzięki którym możliwe będzie skuteczne przeciwdziałania procederowi odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych produktów leczniczych - pisze IGWPAiA. - Niezrozumiałym jest, by wobec powyższego Ministerstwo Sprawiedliwości prowadziło prace nad zapisami ściśle podlegającymi kompetencji Ministerstwa Zdrowia - Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

- Prawo Farmaceutyczne niewątpliwie wymaga przemyślanych rozwiązań, a wszelkiego rodzaju "wrzutki" przy okazji nowelizacji mogą nie spełnić oczekiwanej roli w praktyce, dlatego prosimy o przemyślenia czy kwestii wrzuconych na prędce w art. 68 aib nie wyłączyć do odrębnej nowelizacji, przy okazji prac nad kolejną nowelą stricte dotyczącą funkcjonowania pracy w aptekach i punktach aptecznych - pisze IGWPAiA.

Źródło: Facebook

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...