Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Technik farmaceutyczny nie będzie mógł w aptece udzielić pacjentowi informacji?

Technik farmaceutyczny nie będzie mógł w aptece udzielić pacjentowi informacji?

Zdaniem techników farmaceutycznych, jeśli w życie wejdzie nowe rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań i wydawania z apteki leków, nie będą mogli oni udzielać pacjentowi żadnej informacji. Część z nich spodziewa się nawet, że będą otrzymywać za to kary finansowe. O zmianach nie chcą wypowiadać się przedstawiciele farmaceutów...

Nowe przepisy dotkną punktów aptecznych. Technicy boją się, że doprowadzi to zamknięcia wielu z nich. (fot. Shutterstock)

Ponad miesiąc temu informowaliśmy o projekcie rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym, po uwzględnieniu uwag strony społecznej. Już wtedy wskazywaliśmy, że w przedstawionej treści rozporządzenia sprecyzowano, że to farmaceuta a nie technik farmaceutyczny:

  • analizuje działanie farmakologiczne produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych pod kątem ich ewentualnych interakcji i informuje o nich odbierającego;
  • udziela przystępnych i zrozumiałych informacji dotyczących przechowywania i stosowania wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;
  • udziela informacji o środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Takie zapisy wprowadzono do rozporządzenia w efekcie uwag, zgłoszonych w konsultacjach publicznych przez Naczelną Izbę Aptekarską (czytaj więcej: Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?).

Nieco ponad tydzień temu przeciwko takim zapisom zaczęły protestować organizacje reprezentujące techników farmaceutycznych: Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych i Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Uważają oni, że w projekcie rozporządzenia w sprawie wydawania z aptek produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, rozgraniczono kompetencje farmaceutów i techników w taki sposób, że ci drudzy zostaną pozbawieni swoich uprawnień (czytaj więcej: Technicy farmaceutyczni protestują przeciwko oddzieleniu ich kompetencji od farmaceutów.

– Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, nasze kompetencje zostaną mocno ograniczone. Nie będziemy mogli już w niczym doradzić pacjentowi ani udzielić mu żadnej informacji. Będziemy mogli niemalże w niemy sposób tylko realizować recepty i wydawać leki, które wymieni pacjent – mówi dziś Gazecie Wyborczej Aneta Klimczak, wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych. Dodaje, że cała grupa zawodowa jest bardzo zaniepokojona tymi przepisami.Aneta Klimczak dodaje, że technicy boją się też niespodziewanych kontroli. Spodziewa się, że jeśli udzielą informacji klientowi wbrew obowiązującym przepisom, otrzymają kary finansowe. A to może w konsekwencji doprowadzić do zamykania placówek. Farmaceuci nie chcą się wypowiadać o zmianach.

– Nasze środowisko bardzo ostrożnie podchodzi do projektu tego rozporządzenia. Nie chcemy zabierać głosu w tej sprawie – mówi Robert Gocał, prezes Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Źródło: Wyborcza Kielce[/b]

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...