Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Technik farmaceutyczny nie jest zawodem zaufania publicznego?

Technik farmaceutyczny nie jest zawodem zaufania publicznego?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, trudno byłoby zakwalifikować zawód technika farmaceutycznego jako zawód zaufania publicznego, a co za tym idzie - nie ma podstaw by powołać samorząd zawodowy techników farmaceutycznych. Czego zatem technikom brakuje, by mogli być zawodem zaufania publicznego?

Czego technikom brakuje, by byli zawodem zaufania publicznego?

W odpowiedzi na petycję wystosowaną przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek (czytaj więcej: Powstanie Krajowa Izba Techników Farmaceutycznych?), resort zdrowia przypomina, że w ochronie zdrowia funkcjonuje ponad 20 zawodów medycznych i tylko kilka spośród nich ma powołany samorząd zawodowy.

Zgodnie z Konstytucją, samorząd zawodowy ma podwójne zadanie: reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Art. 17 ustawy zasadniczej stwarza możliwość powołania korporacji samorządowych z uwagi na szczególne (materialne) cechy zawodów zaufania publicznego.

- Od zawodów kwalifikowanych jako "zawody zaufania publicznego" społeczeństwo oczekuje spełnienia wymogu "posiadania bardzo wysokich umiejętności fachowych, zwykle ukończenia wyższych studiów oraz odbycia dalszych szkoleń" - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia. - Dopuszcza możliwość powierzenia samorządowi zawodowemu funkcji i zadań o charakterze publicznym, w tym władczym, sprawowanych wobec osób wykonujących dany zawód zaufania publicznego i pozostających w stosunku przynależności korporacyjnej.

Resort zdrowia wskazuje, że trudno byłoby zakwalifikować zawód technika farmaceutycznego jako zawód zaufania publicznego, w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie bowiem z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, w zakresie rozumienia pojęcia zawodu zaufania publicznego, jak również z uwzględnieniem poglądów wyrażonych w doktrynie prawniczej, przyjmuje się, że do cech takiego zawodu należą m.in.:

- udzielanie świadczeń i wychodzenie przez przedstawicieli omawianych zawodów w kontakty z osobami fizycznymi w razie wystąpienia potencjalnego lub realnego zagrożenia dóbr o szczególnych charakterze (np. życia, zdrowia, wolności)- wymaganie szczególnych kwalifikacji do wykonywania omawianych zawodów, obejmujących nie tylko odpowiednie, formalne wykształcenie, ale także nabyte doświadczenie oraz dawanie rękojmi należytego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania zawodu, z uwzględnieniem szczególnych norm deontologii zawodowej,

- pozyskiwanie informacji osobistych i dotyczących życia prywatnego osób korzystających z usług przedstawicieli zawodu zaufania publicznego; informacje te stanowią tajemnicę zawodową, a zwolnienie w niej może nastąpić na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego,

- samodzielność wykonywania zawodu.

Cała treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MZ.

Źródło: bip.mz.gov.pl

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...