Dziś brakuje przepisów, które pozwoliłyby farmaceutom traktować klientów aptek jak pacjentów (fot. Shutterstock)

Marzenia trzeba realizować

Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Technik farmaceutyczny z praktyką odbytą poza Polską?

Technik farmaceutyczny z praktyką odbytą poza Polską?

Ministerstwo Zdrowia informuje o procedurze uznawania w Polsce praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego poza Polską. Jakie dokumenty są potrzebne?

Resort maksymalnie może uznać dwuletni okres praktyki zawodowej.

Minister Zdrowia posiada uprawnienie do uznania praktyki zawodowej technika farmaceutycznego, która została odbyta poza granicami Polski. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku w resorcie zdrowia, w którym zjadą się następujące dokumenty:

1. Podanie (przygotowane samodzielnie z własnoręcznym podpisem);
2. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę imienia lub nazwiska;
3. Dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdzi, posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego;
4. Dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:
- zakresu odbytej praktyki zawodowej;
- czasu trwania i miejsca odbywania praktyki zawodowej;
- umiejętności nabytych podczas odbywania tej praktyki;
- datę i miejsce (miasta) twojego urodzenia;
5. Tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski, jeżeli zostały wydane w języku obcym.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale. Zamiast oryginałów możena złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Po złożeniu kompletnego wniosku, decyzja Ministra Zdrowia zostanie wydana w ciągu 90 dni od daty wpłynięcia. W przypadku decyzji negatywnej, przysługuje 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.Wydając decyzję Ministerstwo Zdrowia porównuje zrealizowany przez wnioskodawcę program oraz czas trwania praktyki zawodowej z polskim programem i czasem trwania praktyki zawodowej technika farmaceutycznego. Resort maksymalnie może uznać dwuletni okres praktyki zawodowej. Wszystkie dokumenty złożone przez wnioskodawcę, są zwracane razem z decyzją Ministra Zdrowia.

Więcej na ten temat na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: bip.mz.gov.pl

Wśród petycji rozpatrywanych przez Ministerstwo Zdrowia w 2017 roku znalazły się też takie, dotyczące aptek i farmaceutów (fot. MGR.FARM)W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia...

Ministerstwo Zdrowia podsumowało petycje, które rozpatrywało w ubiegłym roku. Okazuje się, że...

Policjanci zwrócili się również do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o opinię, czy do sprzedaży tabletek wymagane było zezwolenie. (fot. Shutterstock) Sprzedawał nielegalnie leki przez...

25-latek anonimowo oferował na jednym z portali ogłoszeniowych sprzedaż środków na potencję....

Aneta Klimczak uważa, że o korupcyjnym podłożu sprawy świadczą również argumenty przytoczone w odpowiedzi, którą Ministerstwo Zdrowia. (fot. Shutterstock)W sprawie techników farmaceutycznych...

"Złe rzeczy związane z technikami farmaceutycznymi dzieją się od bardzo dawna, dotyczy to...

Pozorne informowanie pacjentów o zamiennikach, które jest ukrytą reklamą, było już wielokrotnie przedmiotem orzekania przez WSA w Warszawie. (fot. NIA)NIA: Zakaz reklamy aptek chroni interes...

Naczelna Izba Aptekarska dementuje zarzuty Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców...

 Facebook zacznie o wiele bardziej dokładnie monitorować wszelkie grupy, na których uzależnieni od opiatów poszukują ich nielegalnych źródeł. (fot. Shutterstock)Algorytm Facebooka znajdzie osoby...

Facebook włącza się do walki z narastającym problemem uzależnienia od leków opioidowych. Kevin...