Technik farmaceutyczny to zawód nadwyżkowy | mgr.farm
Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Racjonalnie skomponowane jadłospisy w większości przypadków są w stanie zapewnić organizmowi dostarczenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Technik farmaceutyczny to zawód nadwyżkowy

Technik farmaceutyczny to zawód nadwyżkowy

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) podjęła uchwałę, w której popiera zaprzestanie od roku szkolnego 2018/2019 rekrutacji w szkołach prowadzących kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. Zdaniem akademików decyzja ta jest uzasadniona dbałością o standardy zdrowotne w Polsce.

KRAUM uważa, za bezcelowe utrzymywanie kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

KRAUM podkreśla w uzasadnieniu swojego stanowiska, że jedynie farmaceuta z mocy ustawy uprawniony jest do wykonywania czynności przynależnych zawodowy farmaceuty, a polegających m.in. na sporządzaniu i farmaceutycznej formy produktu leczniczego, wytwarzaniu i testowaniu produktów leczniczych, ocenie jakości, udzielaniu informacji i porad dotyczących działania oraz stosowania produktów leczniczych, sprawowaniu opieki farmaceutycznej, kierowaniu apteką a nawet współuczestniczeniu w nadzorze nad gospodarką lekami, czy też współudziale w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu.

- Decyzja o wygaszaniu kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego została podjęta po szczegółowej analizie obowiązujących przepisów prawa m.in. w kontekście zachodzących zmian w obszarze regulacji dotyczących systemu techników farmaceutycznych, co przekładało się na liczbę bezrobotnych z tym wykształceniem - czytamy w uchwale KRAUM.

W pierwszej połowie 2013 roku odnotowano 1617 bezrobotnych techników farmaceutycznych. W drugiej połowie 2013 roku, by ich już 2119. Zdaniem KRAUM oznacza to, że zawód technika farmaceutycznego należy do tzw. zawodów nadwyżkowych.

Doceniając pracę technika farmaceutycznego oraz jego dotychczasowy wkład w pracę w aptece, KRAUM uważa, za bezcelowe utrzymywanie kształcenia w tym zawodzie, skutkujące wprowadzaniem na rynek pracy osób, których wykształcenie z założenia jest niezgodne z wykształceniem predestynującym do świadczenia usług farmaceutycznych w aptece w świetle wymagań Unii Europejskiej.

- Tylko kwalifikacje nabyte przez farmaceutę zgodnie z wymogami prawa polskiego, dają gwarancje świadczenia usług farmaceutycznych na najwyższym poziomie, co z kolei zapewnia bezpieczeństwo pacjentom na rzecz których usługi te są świadczone - piszą Rektorzy. - Równocześnie nie budzi wątpliwości, ze z uwagi na inny zakres kształcenia kwalifikacje posiadane przez farmaceutę nie mogą być porównywane z wykształceniem technika farmaceutycznego - absolwenta średniej szkoły policealnej.

KRAUM podkreśla, że gwarantem bezpieczeństwa obrotu produktem leczniczym w aptece jest wiedza osób, których wykształcenie zgodne jest z wykształceniem uznanym za niezbędne w krajach Unii Europejskiej.Cała treść uchwały i uzasadnienia KRAUM dostępna jest na stronach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989r. przez Prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni. Obecnie Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest umocnienie współpracy mieczy Uniwersytetami Medycznymi i CMKP.

W skład KRAUM, wchodzą:

- Gdański Uniwersytet Medyczny,
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy,
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
- Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
- Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Źródło: KRAUM

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net