W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Ukraiński technik farmaceutyczny w polskiej aptece?

Ukraiński technik farmaceutyczny w polskiej aptece?

Właściciele aptek coraz częściej rozważają zatrudnianie farmaceutów i techników farmaceutycznych z Ukrainy. Tymczasem jeżeli kwalifikacje do wykonywania zawodu ukraińskiego technika farmaceutycznego są potwierdzone dyplomem „bakaławra” to nie ma możliwości jego uznania w Polsce i zatrudnienia takiego technika w polskiej aptece. Nieco inaczej procedura wygląda w przypadku farmaceutów...

Kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego prowadzone jest w RP w szkołach policealnych, a nie jak na Ukrainie na studiach licencjackich (studia pierwszego stopnia).

Śląska Izba Aptekarska postanowiła wystosować do Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące zasad uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów i techników farmaceutycznych z Ukrainy, w Polsce. To efekt docierających do Izby pytań w sprawie zatrudnienia Ukraińców w polskich aptekach.

Ukraiński farmaceuta, chcąc pracować w Polsce, musi uzyskać od okręgowej rady aptekarskiej - właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu - Prawo Wykonywania Zawodu. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie kilku warunków, w tym posiadanie dyplomu uznanego w procedurze nostryfikacji oraz zdanie egzaminu z języka polskiego (pisemnego i ustnego). Taki farmaceuta musi też posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku techników farmaceutycznych, którzy na terytorium RP pracują na podstawie dyplomu potwierdzającego ich kwalifikacje. Jeśli w przypadku ukraińskiego technika farmaceutycznego, taki dyplom został wydany przed dniem 20 czerwca 2006 r. podlega uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy postanowień Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. oraz Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydanych w PRL i ZSRR, podpisany w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. Jeżeli dyplom został wydany po 19 czerwca 2006 r. to wówczas zgodnie z art. 93 ust. 3 i art. 93b ust. 1 ustawy o systemie oświaty można ubiegać o uznanie tego dyplomu w drodze decyzji administracyjnej przez kuratora oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w RP.Jeżeli kwalifikacje do wykonywania zawodu ukraińskiego technika farmaceutycznego są potwierdzone dyplomem „bakaławra” to nie ma możliwości uznania takiego dyplomu w drodze postępowania nostryfikacyjnego uregulowanego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467), ponieważ nie ma w RP takiego kierunku studiów. Kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego prowadzone jest w RP w szkołach policealnych, a nie na studiach licencjackich (studia pierwszego stopnia). W konsekwencji nie ma możliwości uznania takiego dyplomu w RP.

Więcej na ten temat na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Źródło: SIA

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...