Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

UOKiK nie obroni dobrego imienia farmaceutów

UOKiK nie obroni dobrego imienia farmaceutów

"Polskie apteki nie znają litości! Jak pazerni aptekarze ukrywali najlepiej sprzedający się produkt na prostatę!" - reklama o takiej treści pojawiła się niedawno w kilku drukowanych tygodnikach. Skarga na jej treść trafiła do UOKiK. Urząd uznał jednak, że nie ma kompetencji by bronić w tej sytuacji interesów farmaceutów...

UOKiK zwrócił się do GIF o zabadanie czy reklama spełnia wymagania przepisów. (fot. Facebook)

Zdjęcie reklamy, która ukazała się jednym z wydań tygodnika "To i Owo" natychmiast wywołało oburzenie farmaceutów. Materiał miał formę artykułu w rubryce "Medyczne donosy ze świata" i opatrzony był tytułem "Polskie apteki nie znają litości! Jak pazerni aptekarze ukrywali najlepiej sprzedający się produkt na prostatę!". W dalszej części materiału pojawiał się krótki wywiad z niejakim Włodzimierzem Kucem - "jednym z byłych właścicieli największej sieci aptek" (czytaj więcej: "Pazerni aptekarze" w reklamie suplementu diety. "To jawne zniesławienie" uważają farmaceuci!).

Kilka dni po ujawnieniu kontrowersyjnej treści reklamy, skarga na nią trafiła do UOKiK. Po ponad miesiącu oczekiwania, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustosunkował się do sprawy.

- Odnosząc się do treści wyżej wymienionej reklam, która to może godzić w dobre imię farmaceutów, należy zauważyć, że zadaniem Prezesa UOKiK jako organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony konsumentów jest ochrona zbiorowych interesów konsumentów w stosunkach przedsiębiorcami - czytamy w piśmie Urzędu. - Ewentualne czyny nieuczciwej konkurencji naruszają natomiast przede wszystkim interesy przedsiębiorców, a ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153., poz. 1503 ze zm.) pozwala na egzekwowanie przez konkurujących ze sobą na rynku przedsiębiorców swoich roszczeń przed sądem powszechnym w ramach procedury cywilnej.

W piśmie czytamy, że wspomniana ustawa przyznaje konkurującym przedsiębiorcom szeroki wachlarz ochronny na wypadek stosowania przez jednego z nich takich czynów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  1. zaniechania niedozwolonych działań
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.

- Mając powyższe na uwadze, podjęcie przez Prezesa UOKiK działań w ramach przysługujących mu ustawowych kompetencji wydaje się niezasadne w niniejszej sprawie - czytamy w piśmie z Urzędu. - Niemniej jednak w związku z tym, że treść przedmiotowej reklamy sugeruje właściwości zapobiegania oraz leczenia chorób związanych ze schorzeniami prostaty, Prezes UOKiK, mając na względzie właściwość organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie naruszeń przepisów regulujących zasady reklamy produktu spełniającego kryteria produktu leczniczego, a także w zakresie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz nad obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o rozważenie dokonania analizy przedmiotowej reklamy oraz okoliczności spełnienia wymagań dopuszczenia do obrotu reklamowanego w niej produktu pod kątem ewentualnych naruszeń tych przepisów.

Sygn. akt DOIK-81-107/18/MS

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...