Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

UOKiK nie obroni dobrego imienia farmaceutów

UOKiK nie obroni dobrego imienia farmaceutów

"Polskie apteki nie znają litości! Jak pazerni aptekarze ukrywali najlepiej sprzedający się produkt na prostatę!" - reklama o takiej treści pojawiła się niedawno w kilku drukowanych tygodnikach. Skarga na jej treść trafiła do UOKiK. Urząd uznał jednak, że nie ma kompetencji by bronić w tej sytuacji interesów farmaceutów...

UOKiK zwrócił się do GIF o zabadanie czy reklama spełnia wymagania przepisów. (fot. Facebook)

Zdjęcie reklamy, która ukazała się jednym z wydań tygodnika "To i Owo" natychmiast wywołało oburzenie farmaceutów. Materiał miał formę artykułu w rubryce "Medyczne donosy ze świata" i opatrzony był tytułem "Polskie apteki nie znają litości! Jak pazerni aptekarze ukrywali najlepiej sprzedający się produkt na prostatę!". W dalszej części materiału pojawiał się krótki wywiad z niejakim Włodzimierzem Kucem - "jednym z byłych właścicieli największej sieci aptek" (czytaj więcej: "Pazerni aptekarze" w reklamie suplementu diety. "To jawne zniesławienie" uważają farmaceuci!).

Kilka dni po ujawnieniu kontrowersyjnej treści reklamy, skarga na nią trafiła do UOKiK. Po ponad miesiącu oczekiwania, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustosunkował się do sprawy.

- Odnosząc się do treści wyżej wymienionej reklam, która to może godzić w dobre imię farmaceutów, należy zauważyć, że zadaniem Prezesa UOKiK jako organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony konsumentów jest ochrona zbiorowych interesów konsumentów w stosunkach przedsiębiorcami - czytamy w piśmie Urzędu. - Ewentualne czyny nieuczciwej konkurencji naruszają natomiast przede wszystkim interesy przedsiębiorców, a ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153., poz. 1503 ze zm.) pozwala na egzekwowanie przez konkurujących ze sobą na rynku przedsiębiorców swoich roszczeń przed sądem powszechnym w ramach procedury cywilnej.

W piśmie czytamy, że wspomniana ustawa przyznaje konkurującym przedsiębiorcom szeroki wachlarz ochronny na wypadek stosowania przez jednego z nich takich czynów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  1. zaniechania niedozwolonych działań
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.

- Mając powyższe na uwadze, podjęcie przez Prezesa UOKiK działań w ramach przysługujących mu ustawowych kompetencji wydaje się niezasadne w niniejszej sprawie - czytamy w piśmie z Urzędu. - Niemniej jednak w związku z tym, że treść przedmiotowej reklamy sugeruje właściwości zapobiegania oraz leczenia chorób związanych ze schorzeniami prostaty, Prezes UOKiK, mając na względzie właściwość organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie naruszeń przepisów regulujących zasady reklamy produktu spełniającego kryteria produktu leczniczego, a także w zakresie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz nad obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o rozważenie dokonania analizy przedmiotowej reklamy oraz okoliczności spełnienia wymagań dopuszczenia do obrotu reklamowanego w niej produktu pod kątem ewentualnych naruszeń tych przepisów.

Sygn. akt DOIK-81-107/18/MS

Ministerstwo zdrowia od początku było przeciwne takiemu pomysłowi, jednak większość parlamentarna zdecydowała o skierowaniu projektu do pracy w komisjach (fot. Shutterstock)Sejm przeciwko dowolności szczepień -...

W piątek 9 listopada Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy, który przewidywał likwidację...

Jeżeli kierownik apteki szpitalnej nie będzie musiał posiadać specjalizacji, to może tylko być asystentem ze znacznie mniejszym uposażeniem. (fot. szpitalrydygier.pl)Mamy za mało farmaceutów ze...

"Jeżeli chcemy mieć dobrze wyszkolonych farmaceutów szpitalnych, którzy zadbają o budżety...

Priorix przeciw odrze, śwince i różyczce to nie jedyna szczepionka, której brakuje w aptekach. Pacjenci mają problem również ze szczepionką przeciwko grypie, Vaxigrip Tetra (fot. Shutterstock)W aptekach nie ma szczepionki przeciwko...

"W związku z pojawiającymi się informacjami o zachorowaniach na odrę w Polsce postanowiłem się...

Pod wpływem środków antydepresyjnych ryby stają się mniej czujne wobec drapieżników, a samce ptaków mniej śpiewają samicom (fot. Shutterstock)Ptaki i ryby na antydepresantach....

Australijscy naukowcy przebadali owady i pająki żyjące nad ciekami wodnymi w Melbourne. Jak się...

Pielęgniarki uważają, że farmaceuci nie są przygotowani do szczepienia pacjentów i protestują przeciwko nadaniu im takich uprawnień (fot. Shutterstock)Pielęgniarki coraz mocniej przeciwko...

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych opublikowało stanowisko Konsultanta Krajowego w dz....