Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

URPL podpisał porozumienie z COFEPRIS

URPL podpisał porozumienie z COFEPRIS

W środę 25 lutego 2015 r. miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Komisją Federalną ds. Ochrony przed Zagrożeniem Sanitarnym Meksyku (COFEPRIS).

Ze strony polskiej umowę podpisał Prezes Urzędu p. Grzegorz Cessak, zaś meksykańskiej Komisarz Federalny p. Mikel Andoni Arriola Penalosa.

Współpraca Urzędu z COFEPRIS rozwijała się od blisko dwóch lat, w czasie których obie strony zapoznały się ze swymi kompetencjami, celami strategicznymi i organizacją. Na tej podstawie został określony zakres Porozumienia, które ma stanowić formalną ramę dla prowadzenia wspólnych polsko-meksykańskich działań na globalnym rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych.Zgodnie z podpisaną umową URPLWMiPB i COFEPRIS będą współpracować na rzecz zwiększania dostępności produktów leczniczych, wzmacniania nadzoru nad bezpieczeństwem ich stosowania, nie tylko poprzez monitorowanie w fazie porejestracyjnej, ale też poprzez wymianę ważnych informacji związanych z badaniami klinicznymi. Oba urzędy zamierzają także udostępniać sobie wzajemnie istotne dla stron informacje dotyczące systemów prawnych właściwych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dzielić się dobrymi praktykami regulacyjnymi oraz promować możliwość pogłębiania współpracy polsko-meksykańskiej w zakresie leków i wyrobów medycznych.

źródło: urpl.gov.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...