URPL podsumowuje rok 2015 | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

URPL podsumowuje rok 2015

URPL podsumowuje rok 2015

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podsumował ostatni rok swojej działalności. Okazuje się, że był on bardzo pracowity.

"Jako Urząd stoimy na straży bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii. Powierzone nam zadania wykonujemy sumiennie, zapewniając obywatelom dostęp do bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych" - pisze w podsumowaniu prezes URPL, Grzegorz Cessak. "Jako prezes Urzędu jestem niezmiernie zadowolony z efektów naszej pracy. W roku 2015 szczególnie zintensyfikowaliśmy działania o charakterze edukacyjnym. Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa farmakoterapii, zarówno wśród pracowników systemu ochrony zdrowia, jak i mediów oraz pacjentów to wyzwanie, któremu staramy się sprostać każdego dnia. Nieustannie dbamy też o nasz rozwój, doskonaląc procesy i podnosząc własne umiejętności i wiedzę. Aktywnie uczestniczymy w zachodzących zmianach, aby w pełni wykorzystać wynikające z nich szanse".

W ubiegłym roku URPL wydał 22084 decyzje dotyczące zmian porejestracyjnych, 674 pozwolenia na wprowadzenie do obrotu i 851 pozwoleń na import równoległy. Jednocześnie brał udział w rejestracji 441 badań klinicznych.

W 2015 roku wnioski o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, które wpłynęły do Urzędu Rejestracji, jak i wydane przez Prezesa Urzędu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dotyczyły w głównej mierze tak zwanych produktów generycznych, a także produktów zawierających substancje o ugruntowanym zastosowaniu medycznym. Wśród złożonych wniosków i wydanych pozwoleń przeważają wnioski i pozwolenia dla produktów, które zapewniają pacjentom leczenie tak powszechnych w chwili obecnej chorób jak choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu nerwowego, produkty lecznicze stosowane w leczeniu nowotworów i leki przeciwinfekcyjne.

Rok 2015 to kolejny, w którym prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych do Urzędu mają już nie tylko, jak do tej pory, fachowi pracownicy systemu ochrony zdrowia lub firmy farmaceutyczne ale także sami pacjenci. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych aktywnie działa na rzecz promocji zgłaszania działań niepożądanych przez tą ostatnią grupę. “Staramy się by proces zgłoszenia był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika, dlatego w ubiegłym roku oprócz tradycyjnych metod (poczta, fax, email) dodaliśmy nową i wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania opracowaliśmy specjalną aplikacje na smartfony, dzięki której zgłaszanie ndl jest jeszcze prostsze” - pisze Cessak.Wzrost liczby zgłoszeń NDL na przestrzeni ostatnich trzech lat:

1. Wzrost liczby opisów przypadków działań niepożądanych z różnych źródeł
a) Monitorowanie spontaniczne
zgłoszenia od osób wykonujących zawód medyczny
2015 - 2594
2014 - 2268
2013 - 1604
zgłoszenia od pacjentów/ich opiekunów
2015 - 419
2014 - 93
2013 - 5
b) zgłoszenia do podmiotów odpowiedzialnych
2015 - 13 003
2014 - 9487
2013 - 7606
c) niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)
przekazywane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne
2015 - 2146
2014 - 2400
2013 - 1803

Źródło: URPL
http://www.urpl.gov.pl/system/files/folder_URPL_2015.pdf

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.