URPL: tylko 3,55% Polaków zaszczepiło się przeciwko grypie | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

URPL: tylko 3,55% Polaków zaszczepiło się przeciwko grypie

URPL: tylko 3,55% Polaków zaszczepiło się przeciwko grypie

Tagi: 

22 września 2015 r. w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odbyła się konferencja prasowa organizowana w ramach prowadzonej przez Urząd Kampanii Ogólnopolskiej „Lek Bezpieczny”. Tematem spotkania z mediami było „Zapobieganie i leczenie grypy”.

-„Wszystkie szczepionki przeciw grypie dopuszczone do obrotu w Polsce spełniają wymagania odnoszące się do jakości, bezpieczeństwa i skuteczności a w procesie rejestracji każdorazowo oceniany jest także stosunek korzyści do ryzyka” - podkreślił prezes URPL, Grzegorz Cessak.

Pani prof. zw. dr hab. Lidia B. Brydak, Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w Warszawie, a zarazem ekspert European Vero Cell Influenza Vaccine Advisory Council (EUVIVA) wygłosiła wykład Zapobieganie i leczenie grypy.

„Co sezon epidemiczny w Polsce rejestruje się średnio około kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. W Polsce zarejestrowana liczba zgonów z powodu powikłań pogrypowych jest zdecydowanie zaniżona. Procent zaszczepionej populacji w Kraju jest na bardzo niskim poziomie a w ostatnim sezonie epidemicznym osiągnął wartość 3.55% co plasuje Polskę na przedostatnim miejscu w Europie.Szacując konsekwencje grypy, należy uwzględnić zarówno ich skutki zdrowotne, jak i wymiar ekonomiczny. Zgodnie z obliczeniami firmy Ernst &Young przeciętny koszt pośredni związany z zachorowaniami na grypę w Polsce wynosi około 1.5mld zł w roku, gdy mamy epidemie (budżet liczony jest w skali roku).
Jedyną najtańszą i najskuteczniejszą formą zapobiegania powikłaniom pogrypowym, a w konsekwencji i zgonom jest profilaktyka poprzez co sezonowe szczepienia.
Jedynymi lekami antygrypowymi są leki nowej generacji inhibitory neuraminidazy’' - powiedziała Lidia Brydak.

źródło: URPL

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net