Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

URPL: współpraca z Republiką Korei w obszarze farmacji

URPL: współpraca z Republiką Korei w obszarze farmacji

Tagi: 

W dniach 8-10 kwietnia 2015 r. delegacja URPL pod przewodnictwem Prezesa Urzędu Grzegorza Cessaka uczestniczyła w międzynarodowej konwencji BIO KOREA 2015 oraz zorganizowanej w jej ramach konferencji z udziałem wielu instytutów naukowych, uczelni oraz ekspertów z całego świata zajmujących się biotechnologią.

W ramach BIO KOREA 2015, Koreański Instytut Rozwoju Przemysłu Ochrony Zdrowia (Korea Health Industry Development Institute - KHIDI) oraz Koreańskie Stowarzyszenie Producentów Farmaceutycznych (Korea Pharmaceutical Manufacturers Association – KPMA), pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zorganizowali „Polsko-Koreańskie Forum Współpracy w Dziedzinie Ochrony Zdrowia”. Podczas Forum przemówienie wygłosił Prezes Urzędu Grzegorz Cessak. Przestawiona została również prezentacja pt. „Efektywna współpraca w obszarze farmacji”.

W dniu 9 kwietnia 2015 r., podczas spotkania z Wiceministrem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei (MFDS) Panem Chang Ki-yoon omówione zostały kwestie współpracy bilateralnej oraz podpisany został aneks do Porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem i MFDS, odnoszący się do zakresu zadań związanych z organizacją regularnych spotkań roboczych. Strona polska przekazała informację nt. Forum Regulatorów, które odbędzie się we wrześniu 2015 r. na Litwie, zaś strona koreańska poinformowała o planowanej w lipcu 2015 Global Bio Conference” poświęconej biotechnologii.źródło: URPL

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...