VII Krajowy Zjazd Aptekarzy | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy

337 delegatów reprezentujących wszystkie okręgowe izby aptekarskie weźmie udział w VII Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Jachrance koło Warszawy. Zjazd rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do niedzieli 31 stycznia 2016 r. Delegaci wytyczą główne kierunki działalności samorządu aptekarskiego na najbliższe lata.

Uroczystość otwarcia zjazdu rozpocznie się 29 stycznia 2016 r. Następnie delegaci wybiorą przewodniczącego zjazdu i pozostałych członków Prezydium zjazdu, uchwalą regulamin i przyjmą porządek obrad VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, a także wybiorą komisje zjazdowe. Plan piątkowych obrad przewiduje też rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach sprawozdań organów Naczelnej Izby Aptekarskiej z pracy w okresie VI kadencji.

Później, po rozpatrzeniu wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej, delegaci podejmą uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Naczelnej Radzie Aptekarskiej.30 stycznia 2016 r. wybrany zostanie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Delegaci wybiorą również Naczelną Radę Aptekarską, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd Aptekarski i Naczelną Komisję Rewizyjną. 31 stycznia uchwalone zostaną uchwały i wnioski VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

źródło: NIA

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.