VII KZA: wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

VII KZA: wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego

VII KZA: wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego

31 stycznia 2016 r. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy uchwalił wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego.

Wśród uchwalonych wniosków znajdują się m.in. zobowiązania do podjęcia:

- pilnych działań mających na celu rewaloryzację wynagrodzeń dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych

- działań mających na celu nowelizację przepisów i uchwalenie:
1) zasady „Apteka dla aptekarza lub spółki z większościowym udziałem farmaceutów”;
2) krajowej mapy potrzeb usług farmaceutycznych;
3) ustawy o zawodzie farmaceuty;
4) zasad refundowanej opieki farmaceutycznej;
5) przepisów dotyczących płatnych dyżurów nocnych i świątecznych aptek - zmiana przepisów o dostępności do leków w porze nocnej i w dni wolne od pracy;
6) powrót leków z rynku pozaaptecznego do aptek;
7) normy, że opinia rady OIA jest wymagana przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych;
8) zasady, że recepty lekarskie na leki refundowane muszą być wyłącznie drukowane;
9) zmiana zasady obliczania marż na leki refundowane i przyjęcie, że podstawą do naliczania marży jest cena zakupu leku,

- wszelkich działań mających na celu niedopuszczenie do wykorzystywania przez podmioty prowadzące apteki pojęcia opieki farmaceutycznej w sposób wypaczony, w szczególności dla celów marketingowych- działań mających na celu taką nowelizację, która znosi obowiązek zawierania umów przez apteki z NFZ.

Ponadto VII Krajowy Zjazd Aptekarzy opowiada się za wprowadzeniem zasady „apteka dla aptekarza”, równocześnie podkreślając, że prowadzenie apteki jest szczególną działalnością objętą systemem ochrony zdrowia, a w konsekwencji nie może podlegać nieograniczonym regułom wolnorynkowym.

Pełna treść Uchwały znajduje się tutaj.

źródło: OIA Kielce

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.