W Gdańsku rozmawiano o przemyśle farmaceutycznym | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

W Gdańsku rozmawiano o przemyśle farmaceutycznym

W Gdańsku rozmawiano o przemyśle farmaceutycznym

Spotkanie w Gdańsku z cyklu "Polaków Zdrowia Portret Własny" otworzyła debata poświęcona szpitalom klinicznym. Debata odnosiła się również do roli i znaczenia polskiego przemysłu farmaceutycznego.

Nie do przecenienia jest fakt inwestowania tych firm w nowe technologie, tworzenia miejsc pracy a także ich społeczne formy działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki, poprzez programy profilaktyki chorób układu krążenia takie jak „Ciśnienie na życie”, „Kardiologia – serce na nowo”, program dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc „Głęboki oddech”, czy program dotyczący zmian postaw wobec psychiatrii „Odnaleźć siebie”.

Podczas spotkania dyskutowano także o onkologii w nauczaniu akademickim, nowych technologiach w medycynie. Debatę zakończono wystąpieniami młodych naukowców. Dr inż. Dawid Nidzworski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, omówił swój projekt - czujnik do wykręcania wirusa oka. Z kolei Rafał Rybacki przedstawił system Cyber-oko, służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce, który powstawał w latach 2008-2013. Projekt Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał tytuł ”Najlepszego wynalazku” od Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 r.źródło: MZ

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.