Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

W senacie o finansowaniu informatyzacji aptek. Senator apeluje o sprawiedliwość.

W senacie o finansowaniu informatyzacji aptek. Senator apeluje o sprawiedliwość.

Wczoraj podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, senator Jan Rulewski złożył propozycję poprawki do jednej z ustaw, która pozwalałaby dofinansować apteki w ramach ich dostosowania m.in. do wymogów e-recepty. Ostatecznie jednak z poprawki się wycofał...

Zdaniem samorządu aptekarskiego dofinansowanie opisane w projekcie ustawy, powinno również dotyczyć całego sektora aptecznego. (fot. Shutterstock)

W miniony wtorek podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - podniosła kwestię nierównego traktowania aptek, w stosunku do innych uczestników systemu ochrony zdrowia, w kontekście informatyzacji (retransmisja z posiedzenia. Komisja dyskutowała nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W projekcie tym znalazły się między innymi zapisy dotyczące dofinansowania lekarzy i gabinetów lekarskich, w zakresie ich dostosowania się do wymogu wystawiania e-zwolnień (czyli de facto również e-recept).

- Chciałam poinformować, że projekt tej ustawy w ogóle nie był konsultowany ze środowiskiem aptekarskim, a jest to bardzo duży element i gracz w całym systemie służby zdrowia - zwracała uwagę Piotrowska-Rutkowska. - Rozumiem intencje tej ustawy, natomiast bardzo duży niepokój ze strony środowiska i całego sektora aptecznego, budzi zapis dotyczący ograniczonego dofinansowania Ministra Zdrowia, dotyczącego zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz kursów niezbędnych i szkoleń, jedynie do świadczeniodawców. Czyli do lekarzy. Natomiast nie widzi się w ogóle sektora aptecznego.

Prezes NRA zwracała uwagę, że to narzędzie proponowane świadczeniodawcom, czyli lekarzom, będzie również wykorzystywane do wystawiania e-recept. W związku z tym zdaniem samorządu aptekarskiego dofinansowanie opisane w projekcie ustawy, powinno również dotyczyć całego sektora aptecznego.

- My oprócz e-zdrowia, będziemy mieli za chwilę bardzo dużą sprawozdawczość, zaraz dojdzie do tego ZSMOPL i dojdzie do tego serializacja, która wejdzie w 2019 roku dyrektywą unijną. Dlatego też, zapis dotyczący ograniczonego dofinansowania Ministra Zdrowia tylko do świadczeniodawców, jest zapisem bardzo nie w porządku do całej branży - mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. - Tym bardziej, że definicja świadczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach obejmuje świadczenia zdrowotne rzeczowe oraz świadczenia towarzyszące. Apteki wypełniają świadczenia zdrowotne rzeczowe, dlatego wydaje nam się celowym, żeby takie dofinansowanie ministerstwo zdrowia otrzymało również dla sektora aptecznego. Po to, żeby cały ten system e-zdrowia mógł dobrze zadziałać. To narzędzie nie będzie tylko dedykowane zwolnieniom. To jest narzędzie informatyczne, które będzie wykorzystywane w bardzo wielu sytuacjach, nawet do telemedycyny. Dlatego nie mówmy, że to dofinansowanie ma dotyczyć tylko e-zwolnienia, bo wówczas powinniśmy je zablokować i koledzy lekarze nie powinni wystawiać nim e-recept.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wyraziła opinię, że gdyby projekt ustawy został wcześniej skonsultowany z samorządem aptekarskim, ten przedstawiliby jego uzupełnienie i propozycję, która sprawiłaby, że byłby on bardziej całościowy i sprawiedliwy dla całego systemu e-zdrowia.

W trakcie wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, ponownie dyskutowano o tym projekcie. Okazuje się, że poprawkę do niego zgłosił senator Jan Rulewski, który domagał się potraktowania aptek na równi z innymi uczestnikami służby zdrowia i przyznania im możliwości finansowania procesu informatyzacji.

- Poprawka zmierza do tego, by usunąć wadę proceduralną w pracach nad tą ustawą w komisjach oraz wadę merytoryczną - argumentował senator Rulewski. - Proceduralną, ponieważ jest prawdą, że zarząd aptek [samorząd aptekarski - przyp. red.], jako ważny element lecznictwa, nie był konsultowany w tej sprawie, a niewątpliwie będzie ponosił z tego tytułu zapisów tej ustawy, konsekwencje finansowe. Zresztą uważa, że często to się zdarza. A z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że skoro ustawa została rozszerzona o pieniądze na informatyzację całej służby zdrowia, to pomijać aptek nie można i uważam, że tutaj można ten błąd naprawić tą poprawką, która nie zmienia skutków finansowych, a jedynie wprowadza większą sprawiedliwość.

W odpowiedzi senator usłyszał jednak, że procedowana nowelizacja ustawy dotyczy usprawnienia procesu wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy, a takich zaświadczeń nie wystawiają ani właściciele aptek, ani osoby zarządzające aptekami.W nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znalazły się zapisy, które umożliwiły Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych partycypowanie w kosztach usprawnienia procesu wystawiania zwolnień lekarskich. A będzie polegać to na zmniejszeniu odpisu od składek na ubezpieczenie zdrowotne, przekazywanych do NFZ za pośrednictwem ZUS-u, o 0,25%. Te środki mają być przeznaczone na zaopatrzenie tych lekarzy, którzy nie są wyposażeniu w środki techniczne i oprogramowanie wymagane do realizacji procesu usprawniania wydawania e-zwolnień.

- Apteki w żaden sposób nie są zaangażowane w realizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wyjaśniał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - W związku z tym nie widzę podstaw do tego, by tutaj osoby zarządzające aptekami czy właścicieli aptek objąć tym mechanizmem wsparcia finansowego.

- Senator Rulewski w pierwszym zdaniu powiedział, że konsekwencje finansowej tej nowelizacji ponoszą również apteki i aptekarze. Tymczasem przedstawiciele izby aptekarskiej obecni na posiedzeniu komisji tego nie mówili. Nie ponoszą oni żadnych konsekwencji w związku z tą ustawą. Podnosili tylko, że są nierówno traktowani, bo jeden segment służy zdrowia otrzymuje na informatyzację, a oni nie są uwzględnieni. Tylko to podnosili i to można zrozumieć - wskazywał przewodniczący komisji, Antoni Szymański. - Ja podtrzymuję swoje zdanie, że to wykracza poza zakres tej ustawy bardzo wyraźnie i w tym sensie jest to nieprawidłowe.

Senator wskazał jednocześnie, że ta sytuacje zapewne spowoduje "pewien nacisk i lobbing", żeby w przyszłości potraktować aptekarzy podobnie jak inne segmenty służby zdrowia.

Po tej dyskusji senator Jan Rulewski ostatecznie wycofał jednak swoją poprawkę i nie została ona poddana pod głosowanie.

Źródło: Senat.pl

Firma przekonywała, że jej syropy nie są napojami z perspektywy funkcji i właściwości (fot. Shutterstock)Firma przegrała spór o VAT na syrop

Urząd statystyczny zaliczył syropy jednej z firm do ugrupowania PKWiU 11.07.190.0 - "pozostałe...

Obecnie prawie na każdym kroku można spotkać się ze sprzedażą ziół między innymi: w kioskach, drogeriach, supermarketach... (fot. Shutterstock) W sprawie monopolu hurtowni...

Poseł Jan Dziedziczak wystosował interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie monopolu hurtowni...

Resort zdrowia zapowiada, że w uprawnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie kontroli przechowywania szczepionek będą w najbliższej przyszłości poszerzone (fot. MGR.FARM)MZ: brak jest możliwości wyłączenia...

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Porozumieniu Pracodawców Opieki Zdrowotnej na list, w którym...

W niektórych partiach produkowanego w Azji irbesartanu znaleziono zanieczyszczenie rakotwórczym związkiem podobnym do NDMA – NDEA (fot. Shutterstock)Nie tylko walsartan był zanieczyszczony...

Europejska Agencja Leków uznała właśnie, że kolejna substancja czynna dostarczana od jednego z...

Sprawca napadu tuż po nim trafił na oddział toksykologii, skąd po odtruciu zabrała go policja do aresztu (fot. Shutterstock)Z nożem kuchennym napadł na aptekę

27-letni mężczyzna napadł na całodobową aptekę w Łodzi przy al. Piłsudskiego. Wyczekał do...