Waldemar Buda: interpelacja ws. wywozu leków i 1% | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Waldemar Buda: interpelacja ws. wywozu leków i 1%

Waldemar Buda: interpelacja ws. wywozu leków i 1%

Waldemar Buda wystosował interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie wywozu leków za granicę oraz udziału podmiotów w rynku farmaceutycznym

- Wedle relacji Zainteresowanych (farmaceutów - przyp. red.), zmiany w przepisach w 2015 roku mające na celu ukrócenie procederu, nadal problemu nie wyeliminowały. Pozostaje zatem pytanie, czy kompetencje Generalnego Inspektora Farmaceutycznego są obecnie wystarczające, czy też przedmiotowy wywóz leków odbywa się z pominięciem oficjalnych procedur - pisze Buda.

Poseł zauważa również, że "organy ścigania bądź inspekcja farmaceutyczna zajmując się wskazanym problemem badają aspekt tego, czy apteki posiadają zezwolenie apteczne i prawidłowo je wykonują. Tymczasem problem leży gdzie indziej, w nielegalnym podejmowaniu przez apteki działań z zakresu innego zezwolenia, którego nie mają, czyli hurtowego".Zainteresowanie Budy wzbudził także dotychczasowy, faktyczny brak egzekwowania maksymalnych wskaźników dopuszczalnego udziału podmiotów w rynku aptekarskim na poziomie 1%.
- Wedle relacji Zainteresowanych, szereg podmiotów zrzeszonych pod jedną marką, jak chociażby Apteki "Dbam o Zdrowie”, czy „AB INITIO” tworzy sieci, które wskaźnik ustawowy przekraczają wielokrotnie.

źródło: Sejm

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.