Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Warszawa: wstrzymanie odbioru leków przeterminowanych przypadkiem odosobnionym

Warszawa: wstrzymanie odbioru leków przeterminowanych przypadkiem odosobnionym

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy wyraża ubolewanie z powodu utrudnień związanych z przyjmowaniem przeterminowanych leków przez apteki.

Jednocześnie zapewnia, iż powyższa sytuacja zaistniała z przyczyn niezależnych od Urzędu m.st. Warszawy, a urzędnicy dołożyli wszelkich starań, by w jak najkrótszym czasie wypełnić wszelkie wymagane przepisami prawa kroki, w celu zakończenia uciążliwości związanych ze zbiórką leków.

Problemy ze zbiórką leków wynikały z opóźnień w postępowaniu przetargowym na wyłonienie operatora, który świadczy usługę odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów w postaci przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

Ostatecznie umowa z firmą „BYŚ" o świadczenie usług odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów w postaci przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych podpisana została 26 stycznia 2015 r., a odbiór leków rozpoczął się już w dniu następnym. W ciągu pierwszych trzech dni odebrano leki z ponad 130 aptek.- Opóźnienie w podpisaniu umowy, a tym samym czasowe wstrzymanie odbioru leków z aptek było przypadkiem odosobnionym - wskazuje Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski.

źródło: warszawa.oia.org.pl

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...