Warszawska izba aptekarska interweniuje w sprawie obsady w aptekach | mgr.farm
Niektórych kłopotów można byłoby uniknąć, a wiele problemów rozwiązać, gdyby nabyć a następnie umiejętnie wykorzystać odpowiednią wiedzę. (fot. Shutterstock)

PEST, SWOT i apteki…

Jeśli przestaniemy szczepić dzieci, w pewnym momencie wrócą dawno zapomniane epidemie... (fot. Shutterstock)

Jeden prosty trik sprawił, że...

W wielu badaniach wykazano, iż alkohol pogłębia drgawkorodne działanie amitryptyliny, a także klozapiny, bupropionu. (fot. Shutterstock)

10 leków, których nie należy...

 Środowisko farmaceutyczne i tak jest podzielone: mamy aptekarzy, szpitalników, hurtowników, przemysłowców... (fot. Shutterstock)

Aptekarski blue monday

Skala kompromitacji sieci nie byłaby tak wielka, gdyby nie poziom stosowanych od lat przekłamań w tej sprawie. (fot. Shutterstock)

Problem 1%? Sieci...

Warszawska izba aptekarska interweniuje w sprawie obsady w aptekach

Warszawska izba aptekarska interweniuje w sprawie obsady w aptekach

Nie cichną głosy oburzenia w środowisku farmaceutycznym po niedawnej publikacji w Gazecie Prawnej. W artykule pojawiła się wypowiedź jednego z Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych, który miał przyznać, że istnieje niepisana umowa między inspekcją i przedsiębiorcami umożliwiająca funkcjonowanie aptek bez farmaceuty na zmianie. W tej sprawie zamierza interweniować Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie.

Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie już kilka tygodni temu wskazywał, że problem braku obsady fachowej w aptekach będzie narastał. (fot. mgr.farm)

- Jutro wystosowujemy oficjalne wezwanie do MZ, MSWiA, GIF, NIK i wojewody do weryfikacji informacji zawartych w artykule. Jednocześnie pytamy WIF o liczbę kontroli obsady po 16.00, soboty, niedziele, święta i w porze nocnej i sankcjach nałożonych - zapowiedział wczoraj na Twitterze Michał Byliniak, wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

Przypomnijmy, że w miniony wtorek w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł Patryka Słowika p.t. "Apteka bez aptekarza. Liczba farmaceutów jest alarmująco niska, a może być jeszcze gorzej". Dziennikarz przytoczył w nim anonimowe wypowiedzi Inspektorów Farmaceutycznych, którzy przyznali, że gdyby podchodzili restrykcyjnie do wymogu obecności w aptece farmaceuty, już dziś nawet połowę aptek w Polsce należałoby zamknąć (czytaj więcej: Gdyby inspektorzy egzekwowali ten przepis, już dziś nawet połowę aptek należałoby zamknąć).

– Sytuacja jest kuriozalna. Przychodzę do apteki, gdzie stwierdzam brak farmaceuty. Nakazuję więc właścicielowi usunięcie naruszenia. A potem mu mówię, kiedy przyjdę, by zorganizował personel – opowiada jeden z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Inny z kolei zwraca uwagę na to, że robi wszystko, by nie zaskakiwać przedsiębiorców.

– Jest niepisana umowa: my kontrolujemy od rana do godz. 16 i w tym czasie jest farmaceuta. Wieczorami inspektorzy nie pracują i właściciele aptek o tym wiedzą – zaznacza.Po tych wypowiedziach zawrzało w środowisku farmaceutycznym, czego efektem jest między innymi zapowiadana interwencja Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Jej prezes już kilka tygodni temu, w Biuletynie informacyjnym OIA w Warszawie wskazywał, że rekordowa liczba aptek w województwie mazowieckim powoduje, iż znany od lat problem braku obsady fachowej w aptekach będzie narastał:

- Stanowisko samorządu w tej kwestii jest niezmienne od lat, w godzinach otwarcia apteki ma w niej być obecny farmaceuta. Niezależnie od lokalizacji i pory dnia - pisał Michał Byliniak. - Dlatego przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno Inspekcji Farmaceutycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia jak i samorządu jest kwestia obecności farmaceutów w aptekach. Każdy stwierdzony fakt braku obecności farmaceuty w aptece podważa zaufanie do naszej grupy zawodowej i stawia pod znakiem zapytania istotność wszystkich przedstawianych przez nas propozycji i postulatów. Ufam w to, że liczba zgłaszanych przypadków braku obsady fachowej będze znikoma i wynikać będzie z sytuacji losowych, a nie systemowych decyzji przedsiębiorców.

Problem braków kadrowych w polskich aptekach nie jest odosobnionym przypadkiem w Europie. Niedawno telewizja BBC wyemitowała program poruszający ten problem w sieci brytyjskich aptek Boots (czytaj więcej: Braki kadrowe, presja i błędy farmaceutów. Tak wygląda praca w tej sieci aptek...).

Źródło: Twitter / OIA w Warszawie

Na posiedzenie pojednawcze nie stawił się żaden przedstawiciel szpitala, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności i do zawarcia ugody nie doszło. (fot. Shutterstock)Szpital nie zapłacił za leki. Sprawa...

W grudniu zakończyła się batalia sądowa firmy dostarczającej erytropoetynę, z jednym ze szpitali...

 Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)Poprawka na recepcie? Dwa charaktery...

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i...

Pacjenci, którzy obecnie przyjmują preparaty SR z paracetamolem mogą kontynuować leczenie. (fot. Shutterstock)Paracetamol w postaci SR zniknie z...

Produkty o modyfikowanym uwalnianiu zawierające paracetamol zostały uznane za niedostatecznie...

Program szczepień ochronnych jest realizowany w aptekach w 9 z 28 państw członkowskich. (fot. Shutterstock)Farmaceuci mogą być kluczowym elementem...

Farmaceuci systematycznie podnoszą jakość opieki zdrowotnej, zmniejszają liczbę hospitalizacji i...

Wielu właścicieli aptek po prostu nie było już stać na zatrudnienie trzech farmaceutów, dlatego braki kadrowe zaczęli łatać technikami farmaceutycznymi. (fot. MGR.FARM)Farmaceutów nie jest za mało. Jest za...

Tylko groźba utraty zezwolenia z powodu niedawania rękojmi należytego prowadzenia apteki jest w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.