Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Wątpliwości wokół e-recepty

Wątpliwości wokół e-recepty

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się z pismem do dyrektora CSIOZ Marcina Kędzierskiego w sprawie postępu prac nad przygotowaniem systemów informatycznych przeznaczonych do wystawiania elektronicznych recept lekarskich.

W piśmie Prezesa NRL zostały postawione pytania o:

1) funkcjonalność automatycznie określającą uprawnienie pacjenta do leków refundowanych lub brak takiego uprawnienia?

2) funkcjonalność wskazującą informację o dostępności rynkowej leku?

3) funkcjonalność wskazującą odpowiedniki leków przepisywanych na e-recepcie zawierających tę samą nazwę międzynarodową leku wraz z informacją o ich dostępności rynkowej?

4) funkcjonalność wskazującą informacje o warunkach refundacyjnych i cenie, w tym limicie dofinansowania?

5) funkcjonalność automatycznie dobierającą poziom odpłatności leków refundowanych przepisywanych na e-recepcie właściwy dla postawionego przez lekarza, lub znajdującego się w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta rozpoznania określonego kodem ICD-10 w przypadku wystawiania e-recepty na leki refundowane?

6) funkcjonalność sygnalizującą lekarzowi ordynację leku poza wskazaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego w oparciu o postawione przez lekarza lub znajdujące się w elektronicznej dokumentacji medyczne pacjenta rozpoznanie określone kodem ICD-10?

7) funkcjonalność sygnalizującą lekarzowi prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji dla każdej kombinacji 2 lub więcej leków, nasilenie interakcji, mechanizm jej powstawania, zalecenia dla pacjenta oraz listę referencji na jakich oparto przygotowanie informacji o interakcjach?8) funkcjonalność sygnalizującą interakcje pomiędzy lekami przepisywanymi na e-recepcie oraz między tymi lekami a lekami przyjmowanymi przez pacjenta, o których informacja znajdować będzie się w elektronicznej dokumentacji medycznej tego pacjenta?

9) funkcjonalność sygnalizującą interakcje pomiędzy lekami przepisywanymi na e-recepcie a lekami lub środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub suplementami diety przyjmowanymi przez pacjenta, o których informacja znajdować będzie się w elektronicznej dokumentacji medycznej tego pacjenta?

10) funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie bezpośrednio w systemie treści Charakterystyki Produktu Leczniczego, w szczególności wskazanych tam: zakresu zastosowania leku oraz przeciwwskazań do jego stosowania oraz działań niepożądanych?

11) funkcjonalność wyświetlającą informację na temat bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i podczas okresu karmienia piersią w przypadku pacjentek będących w ciąży lub w okresie karmienia piersią?

12) funkcjonalność wskazującą na konieczność wystawienia leku na osobnej recepcie (leki narkotyczne i odurzające)?

13) funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie informacji na temat wpływu leku na sprawność psychomotoryczną pacjenta?

W chwili obecnej Maciej Hamankiewicz oczekuje na odpowiedź ze strony dyrektora CSIOZ.

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...