Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

<script async src="//adserver.grupafarmacja.pl/www/delivery/asyncjs.php"></script>

WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws. recept. Opublikowano projekt!

WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws. recept. Opublikowano projekt!

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept, które weszło w życie zaledwie 6 tygodni temu. To efekt protestów środowiska aptekarzy i pacjentów, zwracających uwagę na liczne błędy i braki tym akcie prawnym. Nowelizacja to próba ich naprawienia. Czy skuteczna? Zdania są podzielone.

W nowelizacji nie został w żaden sposób doprecyzowany obowiązek osoby realizującej receptę, do umieszczenia na jej rewersie adnotacji dotyczącej jej całkowitej realizacji. (fot. MGR.FARM)

- Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept.

Co zmienia nowelizacja?

  • Sposób nanoszenia danych na receptę

W § 4 rozporządzenia doprecyzowano, że dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

  • Wymagane numery recept

Doregulowana została także kwestia nadania unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej. Z tego względu w § 5 ust. 1 rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu ustawy o refundacji lub co najmniej jeden produkt leczniczy o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje unikalny numer identyfikujący receptę. W konsekwencji, w § 5 ust. 8 rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji gdy numer ten został nadany.

  • Otaksowanie recepty papierowej

Proponowane zmiany dotyczą również otaksowania recepty wystawionej w postaci papierowej, które podobnie jak w przypadku recepty w postaci elektronicznej polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty (§ 7 ust. 3 rozporządzenia). W tym jednak przypadku zakres danych na Dokumencie Realizacji Recepty powinien być węższy, gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie będzie automatycznie przenoszonych z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na papierową postać recepty. Z tego względu dodaje się w § 7 rozporządzenia ust. 5a. Jednocześnie proponuje się uchylenie w § 7 ust. 5 rozporządzenia pkt 1 i 2 odnoszących się do postaci recepty oraz numeru Dokumentu Realizacji Recepty jako elementów porządkowych nie stanowiących danych wprowadzanych do ww. dokumentu.

  • Gdy recepta nie odpowiada wzorowi z rozporządzenia

W projekcie zaproponowano też § 8 oraz w § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją.

Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy:

- recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny,- nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o którym mowa w art. 96a ust. 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

- na recepcie zostały zawarte inne niż wymagane przez przepisy ww. ustawy informacje lub znaki.

  • Określenie danych pacjenta

Zaproponowano dodanie w § 10 ust. 1 pkt 9 dotyczącego umożliwienia realizacji recepty w postaci papierowej, poprzez określenie adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano) pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

  • Do 31 grudnia 2018 realizacja na dotychczasowych zasadach

Projekt doprecyzowuje również w § 18 ust. 4 rozporządzenia kwestię realizacji recept w postaci papierowej, wskazując wprost, że do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. Nie wskazuje jednak ono, o które zasady (akty prawne) dokładnie chodzi...

Czego NIE ZMIENIA nowelizacja?

  • Recepta zrealizowana w całości

W nowelizacji nie został w żaden sposób doprecyzowany, zmieniony lub ograniczony obowiązek osoby realizującej receptę, do umieszczenia na jej rewersie adnotacji dotyczącej jej całkowitej realizacji. Zapis ten budzi ogromne kontrowersje w środowisku farmaceutów (czytaj więcej: Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?).

  • Przekazywanie godziny realizacji recepty do NFZ

Projekt zmian w rozporządzeniu nie dotyczy kwestii sprawozdawania do NFZ danych dotyczących daty realizacji recepty. Przypomnijmy, że niedawno Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie recepty, stwierdzając, że apteki będą karane jeśli w danych sprawozdawanych do NFZ, data realizacji recepty będzie inna od daty naniesionej na rewers recepty przez osobę ją realizującą (czytaj więcej: Będą kary dla aptek, za błędnie przekazaną godzinę realizacji recepty).

Projekt nowelizacji dostępny jest pod TYM ADRESEM

Samorząd lekarski uważa, że dla wielu lekarzy i dentystów zakup nowoczesnego sprzętu informatycznegostanowi znaczny wydatek, nieadekwatny do osiąganych przychodów z tytułu prowadzenia praktyki (fot. Shutterstock)Aptekarzom obiecano wsparcie finansowe...

Nie minął tydzień jak Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wsparcie finansowe dla aptek, na zakup...

PPOZ: Na szczepionki powinno się patrzeć jedynie z perspektywy ich bezpieczeństwa oraz skuteczności, a nie z perspektywy kasy fiskalnej. (fot. Shutterstock)Stanowisko NIA razi emocjonalnym tonem...

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia odpowiedziało na stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej...

EpiPen to wstrzykiwacz zawierający adrenalinę, stosowany w przypadku reakcji anafilaktycznych zagrażających życiu (fot. Shutterstock)Kontrowersje wokół EpiPenów. NHS...

Po tym jak 15-latka zmarła pomimo zastosowania EpiPena, lek ten znalazł się w centrum uwagi...

Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że opublikowana w nowym XI wydaniu Farmakopei Polskiej monografia „Leki sporządzane w aptece” ma charakter informacyjny (fot. Shutterstock)"Osoba odpowiedzialna" w...

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że zapisy XI wydania Farmakopei Polskiej w monografii „Leki...

Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia (fot. Shutterstock)Główny Inspektor Farmaceutyczny...

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem...