Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Ważne zmiany w aptekach od 1 stycznia

Ważne zmiany w aptekach od 1 stycznia

Już za kilka dni wejdą w życie zmiany, które wpłyną na pracę aptek. Zarówno farmaceuci jak i pacjenci powinni się do nich przygotować. Oto najważniejsze z nich…

Zmianie ulegną m.in. opłaty za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. (fot. mgr.farm)

1. Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa wartość wynosi 10.50 zł. Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:

- Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7.

- Dz.U. 2017 poz. 1747 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2. Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2056) wprowadzająca tzw. „opłatę recyklingową” nakładającą na podmioty prowadzące obrót detaliczny pobierania dodatkowej opłaty przy wydawaniu toreb foliowych. Więcej na ten temat pisze Śląska Izba Aptekarska.

3. Zmieniają się opłaty za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki

- Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów: art. 105 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ze zmianami (tekst jednolity Dz.U.2017.2211):2.100 zł x 5 = 10.500,00 zł

- Opłata za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie wynosi 20% kwoty, o której mowa w art. 105 ust. 1 Prawa farmaceutycznego (tekst jednolity Dz.U.2017.2211):

10.500 zł x 0.2 = 2.100 zł.

Więcej o zmianach, jakie czekają apteki w 2018 roku można przeczytać na stronach Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Źródło: SIA

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...