Wielkopolscy farmaceuci mają czas do końca marca na uregulowanie składek | mgr.farm
Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Wielkopolscy farmaceuci mają czas do końca marca na uregulowanie składek

Wielkopolscy farmaceuci mają czas do końca marca na uregulowanie składek

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska zamierza opłacić swoim członkom ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Warunkiem jest uregulowanie zaległych składek do końca marca.

Na posiedzeniu Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, które odbyło się 22 lutego, podjęto uchwałę w sprawie zbiorowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej farmaceutów. Suma ubezpieczenia będzie wynosiła 100 000 zł w odniesieniu do każdego farmaceuty nim objętego, a składki w całości będą opłacane przez WOIA. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest jednak brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich należnych do dnia 31 marca 2016. Izba do końca maja dokona sprawdzenia, czy farmaceuci wpisani na listę jej członków nie zalegają z zapłatą składek.

Ubezpieczycielem wielkopolskich farmaceutów zostanie firma Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Została ona wybrana z grona czterech firm, do których Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska skierowała zapytania ofertowe. Podczas najbliższego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego WOIA będzie obecny przedstawiciel ubezpieczyciela, który udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące ubezpieczenia.

Wspomniana uchwała została podjęta ze względu na postulaty zgłaszane przez farmaceutów należących do WOIA.Jednocześnie władze WOIA informują, że w stosunku do osób uchylających się od obowiązku uiszczania składek członkowskich, Izba będzie zmuszona wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji (art.66 ustawy o izbach aptekarskich).

źródło: WOIA

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.