W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Wielkopolska: kierownik "słup" w sieci aptek i znikające tysiące opakowań Xarelto

Wielkopolska: kierownik "słup" w sieci aptek i znikające tysiące opakowań Xarelto

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu cofnął decyzję na prowadzenie apteki, która kupowała leki bez ich przyjmowania i wprowadzania na stan, a następnie sprzedawała do przychodni lekarskiej z pominięciem pracowników fachowych. Sprawa dotyczyła tysięcy opakowań takich leków jak Xarelto, Gripex, Urofuraginum czy pasków Optium Xido...

Apteka miała prowadzić sprzedaż w dwóch systemach komputerowych. (fot. WIF Poznań)

Jak ustalił WIF w Poznaniu, apteka kupiła i nie wprowadziła na stan leki w sumie za ponad 200 000 zł. Trafiały do niej również leki z innych aptek i punktów aptecznych należących do sieci, w ramach przesunięć międzymagazynowych. Proceder ten dotyczył ponad 1000 opakowań Xarelto, ale również takich leków jak Gripex, Gripex Max, Urofuraginum, Diosminex, Diosminex Max czy pasków Optium Xido. Jednocześnie wszystkie zostały sprzedane na podstawie zapotrzebowań do przychodni lekarskiej.

Właściciel apteki stwierdził, że ustalenia WIF nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Jego zdaniem apteka prowadziła sprzedaż w dwóch systemach komputerowych, a wszystkie leki zostały przyjęte na stan apteki przez magistra farmacji, czego potwierdzeniem miały być podpisy na fakturach zakupu. Jeden system miał być zainstalowany na komputerach w ekspedycji i służył w codziennej pracy apteki. Drugi zainstalowany był na komputerze, który znajdował się w biurze apteki i wykorzystywany był do ewidencjonowania sprzedaży do przychodni lekarskiej.

Co ciekawe podczas przesłuchania kierownika apteki, okazało się, że nic nie wiedział on o funkcjonowaniu w aptece drugiego systemu, a o tym co działo się w aptece dowiedział się dopiero w trakcie kontroli WIF. W czasie kiedy farmaceuta pełnił w aptece funkcję kierownika, pracował w niej jeszcze tylko jeden magister farmacji. Co ciekawe kierownik przyznał w trakcie przesłuchania, że nie bywał codziennie w aptece.

WIF w toku postępowania stwierdził, że apteka nie prowadziła pełnej dokumentacji zakupu i sprzedaży produktów leczniczych w systemie komputerowym. Właściciel apteki tłumaczył, że dopiero niedawno przejął spółkę, do której należała apteka i nie posiada wiedzy co do podejmowanych przez nią wcześniej działań. WIF uznał jednak, że fakt zmian osobowych, jakie nastąpiły w organach spółki, nie ma znaczenia dla postępowania, ponieważ jest ono prowadzone wobec spółki, a nie określonej osoby fizycznej.

- Ponadto trudno przyjąć za wiarygodne brak wiedzy władz Spółki, dotyczącej działalności przedmiotowej apteki w zakresie dokonywania obrotu produktami leczniczymi czy też "przejęcie spółki" bez wcześniejszego sprawdzenia czy zezwolenia są wykorzystywane zgodnie z prawem - czytamy w treści decyzji WIF.Inspektor dał wiarę zeznaniom kierownika apteki, który potwierdził, że w aptece działał tylko jeden system komputerowy. Natomiast zeznania właściciela apteki uznał za próbę uniknięcia odpowiedzialności za podejmowane niezgodne z prawem działania. Przedsiębiorcy przekonywali, że wszystkie produkty lecznicze zostały przyjęte przez magistra farmacji na stan apteki, a cofnięcie zezwolenia na jej prowadzenie sprawi, że personel zostanie pozbawiony źródeł utrzymania. WIF zauważył jednak, że na fakturach, które rzekomo miały być podpisane przez farmaceutę znajdowały się tylko pieczątki apteki, daty i nieczytelne popisy. Na dokumentach zakupu brak było czytelnego podpisu lub pieczątki i podpisu osoby uprawnionej do odbioru. Poza tym ustalono, że obaj zatrudnieni w aptece farmaceuci pracowali też w innych aptekach...

Wszystkie te okoliczności sprawiły, iż zdaniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, przedsiębiorca nie dawał już rękojmi należytego prowadzenia apteki. W rezultacie wydał decyzję cofającą zezwolenie na jej prowadzenie.

Decyzja uzyskana przez redakcję MGR.FARM w ramach dostępu do informacji publicznej dostępna do pobrania z tego adresu.

Źródło: WIF w Poznaniu

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...