Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

WIF nałożył karę na lekarza, który reklamował aptekę na receptach

WIF nałożył karę na lekarza, który reklamował aptekę na receptach

Jeden z lubuskich okulistów wypisywał swoim pacjentom recepty, na których rewersie było umieszczone logo i dane adresowe apteki z Gorzowa Wielkopolskiego. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął w tej sprawie postępowanie, które zakończyło się nałożeniem na lekarza kary finansowej...

Jako, że złamanie zakazu reklamy aptek zostało stwierdzone, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny był zobowiązany nałożyć na lekarza karę finansową. Ta finalnie wyniosła… 200 zł. (fot. Shutterstock)

W dniu 24 października 2017 r. do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła kopia recepty lekarskiej, wystawionej przez okulistę i datowana na wrzesień 2017 r. Na jej rewersje znajdowały się informacje w postaci logo i danych adresowych konkretnej apteki z Gorzowa Wielkopolskiego. W rezultacie 20 listopada WIF wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne - zakazu reklamy aptek i ich działalności. Stroną postępowania został... lekarz.

Lubuski WIF uznał, że lekarz prowadzący własną działalność gospodarczą naruszył zakaz reklamy aptek posługując się drukami recept, zwierającymi dane adresowe apteki oraz jej logo.

- Ustawodawca określając wymogi jakie spełniać musi recepta lekarska, wskazał brak możliwości umieszczania danych oraz informacji mogących stanowić reklamę. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że klient w aptece nie wpisuje się w powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model przeciętnego konsumenta, jako osoby należycie poinformowanej, uważnej, ostrożnej i rozsądnie krytycznej, nie może być definiowany w oderwaniu od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów - czytamy w treści decyzji WIF. - Nie można zatem pomijać, że konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące także znaczną grupę konsumentów leków.

W opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, umieszczanie wspomnianych informacji dotyczących apteki na recepcie lekarskiej, stanowi polecanie konkretnej apteki przez lekarza, a w tym konkretnym przypadku takie polecenie należy uznać jako reklamowanie konkretnego podmiotu.

Lekarz wystawiając receptę lekarską oprócz wypisania produktów leczniczych rekomendował konkretną aptekę ogólnodostępną

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwrócił uwagę na fakt, że na recepcie znalazło się wyłącznie logo jednego podmiotu prowadzącego apteki w Gorzowie Wielkopolskim. Recepta lekarska jest zleceniem lekarza dla farmaceuty do wydania odpowiednich produktów leczniczych pacjentowi, tymczasem umieszczanie na niej danych konkretnej apteki, kieruje pacjenta pod wskazany na recepcie adres. A to z kolei powoduje zwiększenie sprzedaży i zysków wskazanego na recepcie podmiotu, co wpisuje się w cel prowadzenia działań reklamowych.

- Zaznaczenia wymaga również, że recepty były kierowane do nieograniczonego kręgu odbiorców, co oznacza, że były rozpowszechniane publicznie - czytamy w treści decyzji WIF. - Strona postępowania, decydując się na wystawianie 100% recept z logo i danymi teleadresowymi tej konkretnej apteki ogólnodostępnej naruszył przepis art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zakazujący prowadzenia reklamy aptek.Lubuski WIF zwrócił też uwagę, że działalność gospodarcza, w tym handlowa, czy usługowa jest działalnością zarobkową. Prowadzenie apteki nakierowanej na osiągnięcia zysków również zalicza się do takiej działalności. Działania strony postępowania nakierowane na upowszechnianie działalności konkretnej apteki ogólnodostępnej zmierzały zdaniem WIF do zwiększenia zysku poprzez przywiązanie pacjentów korzystających z usług strony postępowania do dokonywania zakupów w tej aptece.

Ostatecznie postępowanie zostało umorzone 29 stycznia 2018 roku, ponieważ w jego trakcie lekarz przestał wykorzystywać bloczki z receptami zawierającymi dane apteki.

- Wobec stwierdzenia zaprzestania działań obejmujących niedozwoloną reklamę brak jest podstaw do stwierdzenia przedmiotu postępowania na dzień orzekania w przedmiotowej sprawie, gdyż brak jest dowodów uzasadniających stwierdzenie, iż strona nadal prowadzi reklamę apteki w opisanej wyżej formie - czytamy w decyzji WIF.

Jako, że złamanie zakazu reklamy aptek zostało stwierdzone, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny był zobowiązany nałożyć na lekarza karę finansową. Ta finalnie wyniosła… 200 zł.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, WIF wziął pod uwagę, że lekarz nie negował faktu wykorzystywania bloczków do wystawiania recept z umieszczonymi na rewersie danymi apteki ogólnodostępnej. Poza tym okres trwania naruszenia nie jest znaczny. WIF uznał, że w tej sytuacji kara pieniężna w wysokości 200 zł będzie dotkliwa i zapobiegnie ponownemu naruszeniu przepisów przez podmiot prowadzący zakazaną reklamę apteki i jej działalności.

Sygn. akt WIFG.8523.2.7.2017

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...