Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

WIF przedstawia interpretację art. 105 Prawa farmaceutycznego

WIF przedstawia interpretację art. 105 Prawa farmaceutycznego

W przypadku nabycia ogółu praw i obowiązków wspólników spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki, konieczna jest zmiana dotychczasowego zezwolenia, a w konsekwencji uiszczenie opłaty w wysokości 20% pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę - informuje Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Żaden z dwójki przedsiębiorców wnioskujących o interpretację nie był farmaceutą. (fot. Shutterstock)

Wielkopolski WIF na wniosek dwójki przedsiębiorców wydał interpretację co do zakresu zastosowania art. 105 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez określenie wysokości należnej opłaty w przypadku nabycia ogółu praw i obowiązków wspólników spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Wątpliwości wnioskodawców wzbudziła kwestia czy w takiej sytuacji nabywający powinien wnieść o zmianę dotychczasowego zezwolenia i uiścić opłatę jak za jego zmianę (20% pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę) czy też wystąpić o nowe zezwolenie na prowadzenie apteki i uiścić opłatę w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Żaden z dwójki przedsiębiorców wnioskujących o interpretację nie był farmaceutą. Planowali oni nabyć ogół praw i obowiązków dwóch (wszystkich) wspólników spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną zlokalizowaną na terenie województwa wielkopolskiego. Z uwagi na fakt, że oprócz zmian osobowych w składzie spółki, zmianie ulegnie również nazwa apteki, przedsiębiorcy wnieśli o interpretację czy te działania będą skutkowały koniecznością wniesienia o zmianę dotychczasowego zezwolenia i w konsekwencji uiszczenia opłaty jak za zmianę zezwolenia czy też koniecznością wystąpienia o nowe zezwolenia na prowadzenie apteki.Wielkopolski WIF w swojej interpretacji przypomniał, że po dniu 25 czerwca 2017 r. przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie zezwolenia musi spełniać wymagania, o których mowa w art. 99 Prawa farmaceutycznego (m.in. musi być farmaceutą). Tym samym w przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia przez dwa podmioty niebędące farmaceutami nie byłoby możliwe pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku.

- Z powyższych względów, w opisanej sytuacji przy złożeniu wniosku o zmianę dotychczasowego zezwolenia, przy jego pozytywnym rozpatrzeniu konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia o pracę - czytamy w decyzji WIF.

Źródło: WWIF w Poznaniu

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...