Właściciel apteki może sprzedać wszystko na koncie pracownika? | mgr.farm
Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Racjonalnie skomponowane jadłospisy w większości przypadków są w stanie zapewnić organizmowi dostarczenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Właściciel apteki może sprzedać wszystko na koncie pracownika?

Właściciel apteki może sprzedać wszystko na koncie pracownika?

Właściciel jednej ze śląskich aptek drukował faktury na duże ilości pasków Optium Xido na koncie pracującej u niego farmaceutki. Mężczyzna twierdził, że jako właściciel apteki może dokonywać sprzedaży całego asortymentu w gabinecie kierownika i nie musi w tym celu stać za pierwszym stołem. Rolę kierowniczki apteki w całym procederze oceniał Sąd Aptekarski...

Wiceprezes spółki stwierdził, że drukował faktury sprzedażowe z konta pracownika apteki, który akurat w danym momencie był zalogowany do systemu komputerowego. (fot. MGR.FARM)

Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach wpłynęło zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informujące o wynikach kontroli doraźnej w jednej z aptek. Celem kontroli było sprawdzenie czy w placówce nie dochodzi do naruszeń w zakresie obrotu testami diagnostycznymi do pomiaru stężenia glukozy we krwi - Optium Xido. Z ustaleń inspektorów wynikało, że w ciągu roku dokonano w aptece licznych transakcji sprzedaży, w sumie 1060 opakowań wspomnianych pasków. Sprzedaży dokonywano na rzecz firmy, w której wspólnikiem i właścicielem był też właściciel apteki.

Farmaceutka pełniąca funkcję kierownika apteki została poproszona przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i wyjaśnienie tej sytuacji. Kobieta stwierdziła, że sprzedaż testów Optium Xido nie została dokonana przez nią, a przez spółkę, w imieniu której działała osoba upoważniona przez Zarząd. Farmaceutka podkreślała, że sprzedaż została dokonana bez jakiejkolwiek konsultacji z nią jako kierownikiem apteki.

OROZ przesłuchał w charakterze świadka również wiceprezesa spółki, do której należała apteka. Stwierdził on, że nie informuje o wszystkich swoich działaniach kierowników aptek, ponieważ nie uważał, że jest to konieczne. Dodał, że nie robi nic, co mogłoby go narazić na jakąkolwiek sankcję i w jego ocenie dokonywane przez niego transakcje są zgodne z prawem. Mężczyzna oświadczył, że według niego dokonane sprzedaże wyrobów medycznych nie będąc transakcjami ścisłego zarachowania, ani wymagającymi recepty, jak również nie dotyczącymi psychotropów, nie stanowią żadnego uchybienia, a dokonana w przedmiotowej sprawie sprzedaż nie byłą sprzedażą hurtową, gdyż według niego o takie może być mowa "powyżej 100 tys. opakowań wzwyż".

Wiceprezes spółki stwierdził, że drukował faktury sprzedażowe z konta pracownika apteki, który akurat w danym momencie był zalogowany do systemu komputerowego i że "jako właściciel" nie ma swojego loginu, natomiast figuruje w systemie jako administrator.

Stwierdził, że "może wszystko sprzedać w gabinecie kierownika i nie musi w tym celu stać za pierwszym stołem". Podkreślił też, że kierowniczka apteki nie brała udziału w tej sprzedaży. Przyznał jednocześnie, że farmaceutka pytała go czy taka sprzedaż jest dopuszczalna i prosiła, by tego nie robił, jednak odmówił zastosowania się do jej prośby, stwierdzając, że to on jest właścicielem apteki i wszelkie decyzje należą do niego.

Na podstawie zgromadzonych dowodów i zeznań Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecydował o przedstawieniu farmaceutce zarzutów. Ta stawiając się w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko. Ponadto jej obrońca zwrócił uwagę, że z punktu widzenia kodeksu pracy farmaceutka nie miała żadnej możliwości wpływania na pracodawcę w zakresie przedsiębranych przez niego czynności - mogłaby jedynie zwolnić się z pracy.

Obrońca stwierdził, że farmaceutka nie mogła wydawać pracodawcy poleceń, a jej postępowanie było zgodne z kodeksem pracy i nie można zarzucać jej, że uchybiła przepisom znacznie niższej rangi jakie stanowi Kodeks Etyki Aptekarza RP - będący jedynie uchwałą.

Ostatecznie sprawa została skierowana do sądu aptekarskiego. W trakcie rozprawy farmaceutka podtrzymywała dalej swoje stanowisko, zwracając uwagę, że po pierwszej sprzedaży dużej liczby opakowań pasków Optium Xido na jej koncie, interweniowała u właściciela apteki. Uznała wówczas, że sprawa została załatwiona, jednak podobne sprzedaże zdarzały się nadal.- Mimo, iż nie było jej łatwo poruszać z pracodawcą takie tematy, odbyła z nim rozmowę, w rezultacie które została poinformowana, że jest to sprawa pomiędzy dwiema spółkami i nie dotyczy apteki jako takiej, co uzasadnił przeprowadzonymi na ten temat konsultacjami z prawnikami - czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu aptekarskiego.

Właściciel apteki tłumaczył jej, że "nie ma na północy Polski kilku aptek pod tym samym NIP i nie mógł zrobić przesunięć, w związku z tym ze spółki będącej zezwoleniobiorcą apteki sprzedał do innej potrzebną mu ilość pasków Optium Xido w cenie urzędowej, detalicznej”. Farmaceutka przed sądem aptekarskim stwierdziła, że nic jej nie wiadomo na temat decyzji WIF czy GIF zakazującej tego rodzaju sprzedaży w tamtym okresie (lata 2013 i 2014).

Sąd podzielił stanowisko Rzecznika, który wskazywał, że wykluczone jest wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z naruszeniem art. 96 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, który w sposób enumeratywny przewiduje, że są one wydawane z apteki przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień na podstawie recepty, bez recepty albo na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Ogłaszając wyrok, Okręgowy Sąd Aptekarski uznał, że w rozpoznawanej sprawie nie sposób przypisać farmaceutce osobiste zawinienie w zakresie dokonywania zakwestionowanych przez Śląski WIF transakcji dotyczących obrotu paskami diagnostycznym Optium Xido.

Z tego względu brak też okoliczności uzasadniających nieprawidłową organizację pracy w aptece, której miałaby się dopuścić obwiniona jako jej kierownika. Farmaceutka nie dokonywała bowiem osobiście, ani nie zlecała przedmiotowych transakcji, natomiast dowiedziawszy się o nich, nabrała wątpliwości co do ich legalności i omówiła tę kwestię z pracodawcą.

W rezultacie Sąd uniewinnił farmaceutkę od stawianych jej zarzutów.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net