Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Właściciel apteki może sprzedać wszystko na koncie pracownika?

Właściciel apteki może sprzedać wszystko na koncie pracownika?

Właściciel jednej ze śląskich aptek drukował faktury na duże ilości pasków Optium Xido na koncie pracującej u niego farmaceutki. Mężczyzna twierdził, że jako właściciel apteki może dokonywać sprzedaży całego asortymentu w gabinecie kierownika i nie musi w tym celu stać za pierwszym stołem. Rolę kierowniczki apteki w całym procederze oceniał Sąd Aptekarski...

Wiceprezes spółki stwierdził, że drukował faktury sprzedażowe z konta pracownika apteki, który akurat w danym momencie był zalogowany do systemu komputerowego. (fot. MGR.FARM)

Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach wpłynęło zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informujące o wynikach kontroli doraźnej w jednej z aptek. Celem kontroli było sprawdzenie czy w placówce nie dochodzi do naruszeń w zakresie obrotu testami diagnostycznymi do pomiaru stężenia glukozy we krwi - Optium Xido. Z ustaleń inspektorów wynikało, że w ciągu roku dokonano w aptece licznych transakcji sprzedaży, w sumie 1060 opakowań wspomnianych pasków. Sprzedaży dokonywano na rzecz firmy, w której wspólnikiem i właścicielem był też właściciel apteki.

Farmaceutka pełniąca funkcję kierownika apteki została poproszona przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i wyjaśnienie tej sytuacji. Kobieta stwierdziła, że sprzedaż testów Optium Xido nie została dokonana przez nią, a przez spółkę, w imieniu której działała osoba upoważniona przez Zarząd. Farmaceutka podkreślała, że sprzedaż została dokonana bez jakiejkolwiek konsultacji z nią jako kierownikiem apteki.

OROZ przesłuchał w charakterze świadka również wiceprezesa spółki, do której należała apteka. Stwierdził on, że nie informuje o wszystkich swoich działaniach kierowników aptek, ponieważ nie uważał, że jest to konieczne. Dodał, że nie robi nic, co mogłoby go narazić na jakąkolwiek sankcję i w jego ocenie dokonywane przez niego transakcje są zgodne z prawem. Mężczyzna oświadczył, że według niego dokonane sprzedaże wyrobów medycznych nie będąc transakcjami ścisłego zarachowania, ani wymagającymi recepty, jak również nie dotyczącymi psychotropów, nie stanowią żadnego uchybienia, a dokonana w przedmiotowej sprawie sprzedaż nie byłą sprzedażą hurtową, gdyż według niego o takie może być mowa "powyżej 100 tys. opakowań wzwyż".

Wiceprezes spółki stwierdził, że drukował faktury sprzedażowe z konta pracownika apteki, który akurat w danym momencie był zalogowany do systemu komputerowego i że "jako właściciel" nie ma swojego loginu, natomiast figuruje w systemie jako administrator.

Stwierdził, że "może wszystko sprzedać w gabinecie kierownika i nie musi w tym celu stać za pierwszym stołem". Podkreślił też, że kierowniczka apteki nie brała udziału w tej sprzedaży. Przyznał jednocześnie, że farmaceutka pytała go czy taka sprzedaż jest dopuszczalna i prosiła, by tego nie robił, jednak odmówił zastosowania się do jej prośby, stwierdzając, że to on jest właścicielem apteki i wszelkie decyzje należą do niego.

Na podstawie zgromadzonych dowodów i zeznań Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecydował o przedstawieniu farmaceutce zarzutów. Ta stawiając się w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko. Ponadto jej obrońca zwrócił uwagę, że z punktu widzenia kodeksu pracy farmaceutka nie miała żadnej możliwości wpływania na pracodawcę w zakresie przedsiębranych przez niego czynności - mogłaby jedynie zwolnić się z pracy.

Obrońca stwierdził, że farmaceutka nie mogła wydawać pracodawcy poleceń, a jej postępowanie było zgodne z kodeksem pracy i nie można zarzucać jej, że uchybiła przepisom znacznie niższej rangi jakie stanowi Kodeks Etyki Aptekarza RP - będący jedynie uchwałą.

Ostatecznie sprawa została skierowana do sądu aptekarskiego. W trakcie rozprawy farmaceutka podtrzymywała dalej swoje stanowisko, zwracając uwagę, że po pierwszej sprzedaży dużej liczby opakowań pasków Optium Xido na jej koncie, interweniowała u właściciela apteki. Uznała wówczas, że sprawa została załatwiona, jednak podobne sprzedaże zdarzały się nadal.- Mimo, iż nie było jej łatwo poruszać z pracodawcą takie tematy, odbyła z nim rozmowę, w rezultacie które została poinformowana, że jest to sprawa pomiędzy dwiema spółkami i nie dotyczy apteki jako takiej, co uzasadnił przeprowadzonymi na ten temat konsultacjami z prawnikami - czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu aptekarskiego.

Właściciel apteki tłumaczył jej, że "nie ma na północy Polski kilku aptek pod tym samym NIP i nie mógł zrobić przesunięć, w związku z tym ze spółki będącej zezwoleniobiorcą apteki sprzedał do innej potrzebną mu ilość pasków Optium Xido w cenie urzędowej, detalicznej”. Farmaceutka przed sądem aptekarskim stwierdziła, że nic jej nie wiadomo na temat decyzji WIF czy GIF zakazującej tego rodzaju sprzedaży w tamtym okresie (lata 2013 i 2014).

Sąd podzielił stanowisko Rzecznika, który wskazywał, że wykluczone jest wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z naruszeniem art. 96 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, który w sposób enumeratywny przewiduje, że są one wydawane z apteki przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień na podstawie recepty, bez recepty albo na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Ogłaszając wyrok, Okręgowy Sąd Aptekarski uznał, że w rozpoznawanej sprawie nie sposób przypisać farmaceutce osobiste zawinienie w zakresie dokonywania zakwestionowanych przez Śląski WIF transakcji dotyczących obrotu paskami diagnostycznym Optium Xido.

Z tego względu brak też okoliczności uzasadniających nieprawidłową organizację pracy w aptece, której miałaby się dopuścić obwiniona jako jej kierownika. Farmaceutka nie dokonywała bowiem osobiście, ani nie zlecała przedmiotowych transakcji, natomiast dowiedziawszy się o nich, nabrała wątpliwości co do ich legalności i omówiła tę kwestię z pracodawcą.

W rezultacie Sąd uniewinnił farmaceutkę od stawianych jej zarzutów.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...