Przedsiębiorca, który nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. (fot. Shutterstock)

Faktura w aptece

Historia Paula de Roux przypomina życiorys komputerowych geniuszów, jak Bill Gates czy Mark Zuckerberg. (fot. magazine.atavist.com)

Aptekarz z przypadku

Gdy w ostatnim czasie pojawia się w mediach głośny temat rezydentów, apteczne pokoje socjalne nie pozostają obojętne na skomentowanie tego w odpowiednim tonie. (fot. Shutterstock)

Poza czubek własnego nosa

 Stosowanie substancji konserwujących regulowane jest przepisami prawnymi, a na opakowaniach produktów musi znajdować się oznaczenie stosowanego środka. (fot. Shutterstock)

Konserwanty w żywności -...

Niskie pensje techników to kwestia różnicy wykształcenia czy braku szacunku? (fot. Shutterstock)

Ile powinien zarabiać technik...

wSieci rozgryza farmaceutycznych lobbystów

wSieci rozgryza farmaceutycznych lobbystów

W tygodniu wSieci pojawił się artykuł pt. "Apteki: kto i o co gra?" napisany przez anonimowego autora, który próbuje demaskować ukryte intencje kryjące się za procedowanym obecnie w Sejmie poselskim projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

wSieci rozgryza farmaceutycznych lobbystów

- Najmniejszym problemem jest to, że projekt prawa fundamentalnie zmieniającego sposób funkcjonowania aptek w Polsce trafia do Sejmu „bokiem”, z inicjatywy kilkunastu posłów, z pominięciem konsultacji resortowych - pisze wSieci. - Co więcej, nie trafia do merytorycznie właściwej sejmowej komisji zdrowia, lecz do nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji.

Z artykułu wSieci wynika, że ukrytym celem procedowanej ustawy jest rozdrobnienie rynku aptecznego, na co liczy jeden z hurtowników farmaceutycznych - Neuca.

- Rynek hurtowy jest zdominowany przez trzy firmy: Neuca (30 proc. rynku), Farmacol i Pelion (po ok. 20 proc). Nie trzeba tłumaczyć, że potężnym hurtownikom na rękę jest handlowanie z rozproszonymi podmiotami niż z silniejszymi. Czyli takimi, które mogą stawiać twardsze warunki. Tyle że Farmacol i Pelion tracą na ewentualnej zmianie prawa, bo oprócz działalności hurtowej są również właścicielami samych aptek. Beneficjent jest jeden – Neuca, która zajmuje się tylko hurtem i nie ma swoich aptek.

wSieci wraca też do sprawy autorstwa projektu ustawy, które było przedmiotem śledztwa dziennikarskiego.

- Pod koniec listopada 2016 r. dziennikarze tygodnika „wSieci” zajrzeli do właściwości pliku tekstowego, w którym był projekt ustawy. Widniało tam, że autorem dokumentu jest Krzysztof Baka, koordynator Biura Prawnego Naczelnej Rady Aptekarskiej wyraźnie lobbującej za zmianami.

Zdaniem wSieci jednymi z najsilniejszych lobbystów nowego prawa są Marek Tomków i Michał Byliniak – członkowie prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Obaj panowie są jednocześnie redaktorami wewnętrznego biuletynu… koncernu Neuca. To nie wszystko. Obaj są również wykładowcami Aptekarskiej Szkoły Zarządzania, ogólnopolskiego projektu Grupy Neuca. Szkolenia są reklamowane na stronach internetowych Regionalnych Izb Aptekarskich. Kolejna osoba to Bożena Śliwa, członkini prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, władz Izby Aptekarskiej w Kielcach. I jednocześnie członkini rady nadzorczej koncernu Neuca.

Strony

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.