5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród panelistów zabrakło przedstawicieli farmaceutów?

Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród panelistów zabrakło przedstawicieli farmaceutów?

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej”. Wśród zaproszonych panelistów zabrakło przedstawicieli środowiska farmaceutów. Obecni na Sali plenarnej, nie otrzymali głosu...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)

13 czerwca 2018 w Auli Głównej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej”.

- Wśród zaproszonych gości, obecny także był Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski, który m. in. zwrócił uwagę na to, iż bezpieczeństwo pacjenta powinno być priorytetem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i należy podjąć właściwe, skuteczne wspólne działania - relacjonuje to wydarzenie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030”. Jednocześnie jego władze przypominają tu, iż pełnoprawnymi członkami systemu ochrony zdrowia są także farmaceuci, których potencjał należy jak najszybciej wykorzystać.

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych ośrodków peryferyjnych. W związku z tym niepokojącym zjawiskiem, oczekiwana przez Ministerstwo Zdrowia tak zwana nisko-kosztowa opieka zdrowotna, będzie trudna do utrzymania. Sytuację pogarsza fakt braku współodpowiedzialności pacjentów za leczenie, zwłaszcza w świetle ich częstej niesubordynacji. Nie tylko w kwestii niestosowania się do zaleceń lekarskich, ale także w kwestii rezygnacji ze świadczeń (nie odwoływanie wizyt), czyli niewłaściwej świadomości społecznej.

- Przecież na ich miejsce mogła zapisać się inna osoba a czas bezowocnego oczekiwania na pacjenta przez lekarza generuje koszt z NFZ – OSF Perspektywa 2030 relacjonuje uwagę jednego z panelistów i wskazuje, brak działań motywujących pacjentów w kierunku dbania o siebie, przypominających o konieczności regularnych wizyt u lekarzy, także o istotności tak zwanej samokontroli – regularnym wykonywaniu szeregu badań profilaktycznych.

W dyskusji zwrócono uwagę na rosnący problem braku wystarczającej i skutecznej edukacji pacjentów m. in. w kwestii korzystania z okresowych badań diagnostycznych oraz szeroko pojętej troski o zdrowie. Brak owej edukacji konfrontowano z wdrażanym obecnie ministerialnym programie nauczania i braku w nim przedmiotu dotyczącego ogólnej wiedzy o zdrowiu. W dyskusji pojawiły się także sugestie wdrażania licznych działań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych czy średnich, związanych ze zdrowym trybem życia, prawidłowym odżywianiem itp.- Pytania zasadne, lecz puste, bez szczegółowych propozycji kto mógłby przejąć rolę edukatora. Choć we wstępnych słowach otwierających Konferencję, Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski prosił o wskazanie precyzyjnych, konkretnych systemowych rozwiązań , które mają pomóc troszczyć się o pacjenta! - relacjonuje Stowarzyszenie.

- Niestety w całej dyskusji po raz kolejny pominięto niewykorzystaną rolę między innymi edukacyjną farmaceutów i nikt z prelegentów czy zaproszonych gości, a także przedstawicieli organizacji ochrony zdrowia, nie zaproponował iż to właśnie my jesteśmy tą grupą zawodową, która ma najczęstszy, niczym nie ograniczony kontakt z pacjentem i zawsze, bez zapisów, rejestracji i zbędnego oczekiwania, służy im profesjonalnym doradztwem farmaceutycznym, ale także niejednokrotnie skutecznym wpływem na niewłaściwe zachowania zdrowotne - twierdzi OSF Perspektywa 2030.

Zdaniem Stowarzyszenia badania okresowe, profilaktyczne, badanie stanu odżywiania (nadwaga, otyłość), porady związane z zajęciami ruchowymi zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów to tylko część problemów, jakie farmaceuci mogą pomóc rozwiązać. Lekarzy ubywa, wkrótce w Polsce 35% populacji stanowić będą osoby 65+.

- Niestety, z żalem, po raz kolejny stwierdzamy, iż zabrakło wśród zaproszonych panelistów przedstawicieli środowiska farmaceutów. Obecni na Sali plenarnej, nie otrzymali głosu - relacjonuje Perspektywa 2030. - Liczymy bardzo na skuteczniejsze zaangażowanie naszych przedstawicieli w kolejnych, tak ważnych dyskusjach, podczas których należy przypominać o naszej istotnej roli i nie wykorzystanym potencjale niemalże w całym systemie ochrony zdrowia.

Źródło: Perspektywa 2030

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...