XXVII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

XXVII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

XXVII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

W dniu 18 stycznia br. w Warszawie odbyła się XXVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, której temat przewodni brzmiał „Prawo farmaceutyczne 2016 – szanse i zagrożenia”. Serwis farmacja.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Partnerami Merytorycznymi Kongresu tegorocznej edycji byli Kancelaria DLA Piper, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, KPMG Tax, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna, Kancelaria Tomasik Jaworski oraz Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”.

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej i dostępność leków dla pacjenta, bilans zamknięcia a bilans otwarcia otoczenia rynku farmaceutycznego po wyborach, co nowego nas czeka w prawie badań klinicznych, zmiany w zakresie wystawiania i realizacji recept, zmiany otoczenia prawnego dystrybucji leków w Polsce, programy compliance w sektorze life science oraz kluczowe wyzwania podatkowe w branży farmaceutycznej 2015/2016. Na koniec dnia odbyła się debata z udziałem ekspertów z sektora farmaceutycznego, zatytułowana „Prawo farmaceutyczne 2016 – obecne i oczekiwane”.

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Początek obrad otworzył panel poświęcony wpływom ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej i dostępności leków dla pacjenta, który poprowadziła Irena Rej, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej ‘FARMACJA POLSKA”. Pani Prezes zaprezentowała zgromadzonym gościom jak ostatnie zmiany w prawie farmaceutycznym będą wpływy na funkcjonowanie całej branży oraz jak po zmianach będzie wyglądać dostępność lęków z punktu widzenia pacjenta.

Następny panel, poprowadzony przez Paulinę Kieszkowską-Knapik, Adwokata, i Partnera w Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, został podzielony na trzy bloki tematyczne. W pierwszym ocenie zostały poddane zmiany regulacyjne na przełomie latach ostatnich lat, w dwóch następnych opisane zostały potrzebne i planowane zmiany regulacyjne w branży farmaceutycznej. W kolejnym panelu wystąpiła Ewa Rutkowska Adwokat, Partner w Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, która omówiła temat przyszłych rozwiązań w prawie badań klinicznych. Swoje wystąpienie rozpoczęła od nawiązania do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, po czym odniosła się do zmian Prawa Farmaceutycznego, dotyczących badań niekomercyjnych oraz prac nad polska ustawą okołorozporządzeniową. Kończąc wystąpienie odniosła się do krajowych problemów regulacyjnych.

Po tym wystąpieniu głos zabrał Marcin Tomasik, Partner w Kancelarii Tomasik Jaworski omawiając zmiany w zakresie wystawiania recept. Ciekawym dla słuchaczy okazał się temat e-nowelizacji i e-recept oraz kar w ustawie refundacyjnej. W drugiej części wypasienia Pan Mecenas omówił rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept oraz wpływ zmian na dostępność leków dla pacjentów, a także jak te zmiany wpływają na politykę marketingową firm farmaceutycznych.Drugą część debat otworzyło wystąpienie Walerego Arnaudowa, Prawnika, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który skoncentrował się na zmianach prawnych odnoszących się do dystrybucji leków w Polsce. Początek panelu otworzyła analiza powołania NMVO oraz stanu wdrożenia systemu monitorowania obrotu lekami w Polsce. Analizie został poddany również mechanizm ograniczenia wywozu leków, wraz ze skutkami dla branży.

Kolejne wystąpienie miał dr Andrzej Balicki, Senior Associate w DLA Piper, który omówił programy compliance w sektorze life science. W ramach wystąpienia odniósł się on do najważniejszych kompetencji organów regulacyjnych, zasad konstruowania skutecznych programów compliance. Przedstawiona była także rola Prezesa UOKiK w compliance w sektorze life science. Ostatni panel zatytułowany „Kluczowe wyzwania podatkowe w branży farmaceutycznej 2015/2016” poprowadzony został przez Szymona Bernata, Tax Supervisor z KPMG. W pierwszej kolejności odniesiono się do wdrożenia przez OECD planu BEPS z perspektywy branży farmaceutycznej oraz do aspektów podatkowych. W kolejnej fazie wystąpienia przybliżone zostały praktyczne skutki zmian w przepisach odnoszących się do podatku CIT i VAT w 2016 roku.

Na koniec dnia odbyła się debata z udziałem ekspertów: dr Andrzeja Balickiego z Kancelarii DLA Piper, Tomasza Kaczyńskiego z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Pauliny Kieszkowskiej-Knapik oraz Ewy Rutkowskiej z Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Moderatorem debaty była Katarzyna Gryga z TVP Info. Zaproszeni prelegenci na początek podjęli kwestię doboru bezpłatnych leków dla seniorów. Następnie skoncentrowano się na problemie niedoboru leków na polskim rynku farmaceutycznym oraz na zawężeniu kręgu osób uprawnionych do wystawiania recept w tym zakresie do lekarzy POZ. Burzliwą dyskusję wywołał temat o działaniach UOKiK w ramach branży farmaceutycznej. Na koniec debaty padło pytanie z sali o skutki wdrożenia Kodeksu Przejrzystości, które wzbudziło wiele kontrowersji wśród uczestników debaty.

Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnych edycji - po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.polfarm.biz.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.