Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Za 30 dni zmiany w wydawaniu zezwoleń na nowe apteki

Za 30 dni zmiany w wydawaniu zezwoleń na nowe apteki

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne. Zawiera ona nie tylko przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek, ale zmienia też zasady ich dziedziczenia oraz sprzedaży leków z zamykanych placówek.

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 30 dni od momentu jej opublikowania.

Zgodnie z zapisami ustawy, wejdzie ona w życie 30 od daty publikacji. Oprócz szeroko komentowanych przepisów dotyczących otwierania nowych aptek, ustawa zawiera kilka innych regulacji zmieniających dotychczasowe przepisy.

Zmianie ulegną między innymi przepisy dotyczące dziedziczenia aptek. W przypadku śmierci właściciela apteki, zezwolenie na jej prowadzenie nie wygaśnie tylko w sytuacji gdy chociaż jeden z jej spadkobierców jest farmaceutą. Jeśli wśród spadkobierców nie ma farmaceutów, zezwolenie na prowadzenie takiej apteki wygasa po 24 miesiącach - przy czym spadkobiercy mogą w ciągu 12 miesięcy sprzedać aptekę farmaceucie.

Ważną zmianą jest też uprawnienie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do wydania zgody na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece, której wygasa zezwolenie. Decyzja taka ma zawierać wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności.

Opublikowaną treść ustawy można znaleźć na stronach Dziennika Ustaw.Ustawa wchodzi w życie w ciągu 30 dni od momentu jej opublikowania. Do postępowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. Między innymi z tego powodu w ostatnich tygodniach można było zauważyć zwiększoną aktywność przedsiębiorców chcących otworzyć aptekę (czytaj więcej: Setki wniosków na apteki trafiają do WIF).

Źródło: dziennikustaw.gov.pl

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...